2016-05-31 06:41

2016-05-31 06:41

Mängden hushållsavfall ökar

SVERIGE

Siffror från branschorganisationen Avfall Sverige visar att svenskarna slänger allt mer hushållsavfall, rapporterar Ekot.

I snitt slängde varje svensk 478 kilo hushållsavfall under 2015, vilket är en ökning med fem procent jämfört med året innan.

Återvinningen har visserligen ökat, men en ganska stor andel av skräpet hamnar i soppåsen – exempelvsi tidningaro ch förpackningar som i stället kan återvinnas. Det uppger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

I snitt slängde varje svensk 478 kilo hushållsavfall under 2015, vilket är en ökning med fem procent jämfört med året innan.

Återvinningen har visserligen ökat, men en ganska stor andel av skräpet hamnar i soppåsen – exempelvsi tidningaro ch förpackningar som i stället kan återvinnas. Det uppger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.