2016-05-05 16:22

2016-05-05 18:02

Snuset är räddat över sommaren

INRIKES: Tobak

Efter att Folkhälsomyndigheten förlängt omställningstiden för krav på nya snusförpackningar minskar risken för snusbrist i sommar.

Det var i april i år som rapporter om en eventuell snusbrist började florera. Bakgrunden till detta var ett direktiv från Folkhälsomyndigheten. Direktivet innebar krav på att alla snusdosor skulle få nya förpackningar med varningsinformation. Tanken var att omställningen skulle genomföras inom tre veckor, vilket fick både tobakstillverkare och snusare att höja sina röster.

– Man hade vetat att det skulle komma någon typ av ändring men inte hur den skulle se ut och därmed har vi inte fått möjlighet att anpassa oss, sa Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska snustillverkarföreningen, till TT då direktiven kungjordes.

Snusare kan andas ut

Men nu har Folkhälsomyndigheten backat, enligt uppgifter från TT. Omställningstiden har förlängts över sommaren.

– Vi har idag beslutat att förlänga tiden till den 31:a augusti vilket jag förstått även industrin tycker är rimligt, sade Johan Carlsson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, till TT den 3:e maj.

Enligt Johan Carlsson förlängdes omställningstiden då snus i större utsträckning är en färskvara jämfört med andra tobaksvaror, vilket gjorde att kraven på snustillverkare blev orimliga.

I och med förlängningen minskar risken för snusbrist i sommar, dock kan det vara lite tomt på enstaka märken i hyllorna.

Det var i april i år som rapporter om en eventuell snusbrist började florera. Bakgrunden till detta var ett direktiv från Folkhälsomyndigheten. Direktivet innebar krav på att alla snusdosor skulle få nya förpackningar med varningsinformation. Tanken var att omställningen skulle genomföras inom tre veckor, vilket fick både tobakstillverkare och snusare att höja sina röster.

– Man hade vetat att det skulle komma någon typ av ändring men inte hur den skulle se ut och därmed har vi inte fått möjlighet att anpassa oss, sa Patrik Strömer, generalsekreterare i Svenska snustillverkarföreningen, till TT då direktiven kungjordes.

Snusare kan andas ut

Men nu har Folkhälsomyndigheten backat, enligt uppgifter från TT. Omställningstiden har förlängts över sommaren.

– Vi har idag beslutat att förlänga tiden till den 31:a augusti vilket jag förstått även industrin tycker är rimligt, sade Johan Carlsson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, till TT den 3:e maj.

Enligt Johan Carlsson förlängdes omställningstiden då snus i större utsträckning är en färskvara jämfört med andra tobaksvaror, vilket gjorde att kraven på snustillverkare blev orimliga.

I och med förlängningen minskar risken för snusbrist i sommar, dock kan det vara lite tomt på enstaka märken i hyllorna.

  • Max Blomberg

Det nya tobaksdirektivet

Bakgrunden till det nya tobaksdirektivet handlar om ett lagförslag från EU-kommissionen i december 2012. Efter att medlemsstaterna och EU-parlamentet enats i frågan under 2013, beslutades det att direktiven skulle träda i kraft senast den 20:e maj 2016. Direktivet innebar fortsatt förbud av snusförsäljning utanför Sverige, samt fortsatt svensk fri kontroll över snusets smak och innehåll. Lagen antogs i riksdagen i början av april, varpå Folkhälsomyndigheten i mån av tillsynsansvar redogjorde för lagen skulle tillämpas.

Källa: TT