2016-05-04 14:01

2016-05-04 14:22

Närgångna bilister störigast

TRAFIK

Antalet bilar på svenska vägar ökar och vi kör allt mer. Och med fler bilar kommer fler förare att störa sig på. Den jobbigaste bilisten är enligt en undersökningen den som inte håller avståndet.

Bilpanelen har genomfört en undersökning i januari 2016 där 1236 personer svarade på frågor om samspelet mellan bilister i trafiken Undersökningen var webbaserad och besvarades av kunder till bythjul.com.

Den mest störande bilisten är den som linte håller avståndet till övriga biliister. Mer än varannan svarade att det är dessa medtrafikanter som upprör mest.

Där efter kommer de som inte anvämder blinkers och de som ringer eller smsar medan de kör.

I övrigt visar undersöknuingen att var fjärde bilist blir störda av dem som chansar vid omkörningar. Fotgängare som ger sig ut på övergångsställen utan att se sig för anses också vara väldigt irriterande.

– Utmärkande är att nästan var fjärde anger att bilister som kör för långsamt är det mest irriterande i trafiken. Men håller man hastigheten ska man strunta i om alla andra kör om och tycker att man kör långsamt. Det är till och med bättre att köra lite för långsamt än för snabbt. Det här med att det sker färre olyckor om alla håller samma fart även om det är högre hastighet än tillåtet stämmer inte, säger Torkel Hallander, trafiksäkerhetsexpert och vd för Bythjul.com.

Bilpanelen har genomfört en undersökning i januari 2016 där 1236 personer svarade på frågor om samspelet mellan bilister i trafiken Undersökningen var webbaserad och besvarades av kunder till bythjul.com.

Den mest störande bilisten är den som linte håller avståndet till övriga biliister. Mer än varannan svarade att det är dessa medtrafikanter som upprör mest.

Där efter kommer de som inte anvämder blinkers och de som ringer eller smsar medan de kör.

I övrigt visar undersöknuingen att var fjärde bilist blir störda av dem som chansar vid omkörningar. Fotgängare som ger sig ut på övergångsställen utan att se sig för anses också vara väldigt irriterande.

– Utmärkande är att nästan var fjärde anger att bilister som kör för långsamt är det mest irriterande i trafiken. Men håller man hastigheten ska man strunta i om alla andra kör om och tycker att man kör långsamt. Det är till och med bättre att köra lite för långsamt än för snabbt. Det här med att det sker färre olyckor om alla håller samma fart även om det är högre hastighet än tillåtet stämmer inte, säger Torkel Hallander, trafiksäkerhetsexpert och vd för Bythjul.com.