2016-05-04 14:54

2016-05-04 17:44

Bach och en personlig touch – på begravningen

SVERIGE: Livet

Över tusen personer deltog i en undersökning om hur de vill ha det på sin begravning. De fick frågor om vilken musik de önskar och hur begravningen ska vara.
Helst ska det vara personligt och gärna toner av Bach.

Hur en begravning ska se ut och gå till övergår alltmer från traditionellt till personligt. Många överger "standardbegravningen" och viill hellre att stunden ska handla om den avlidne och dennes liv än om döden.

– Det finns många sätt att låta en begravning spegla vem en människa var. Allt från val av plats och musik till vad man äter på minnesstunden, säger Peter Göransson informationschef på Fonus.

I en undersökning gjord hösten 2015 framkom det att den mest önskade låten att spelas på sin begravning är Air av Johann Sebastian Bach.

På andraplats kom Håll mitt hjärta av Björn Skiifs.

På frågan hur man vill att ens begravning ska vara svarade 55 procent att den ska vara personlig, 49 procent vill ha den ljus. 19 procent vill ha den finstämd och 3 procent vill ha en sorglig begravning (se fulllständig lista i faktarua nedan)

– Våra kyrkliga handlingar generellt, både dop, vigslar och begravningar, är mer privata angelägenheter i dag, och det finns en stor vilja att gestalta det på olika sätt. Man vill sätta sin egen prägel på gudstjänsterna, säger Stefan Fred, organist i Västermalms församling i Stockholm till TT.

Hur en begravning ska se ut och gå till övergår alltmer från traditionellt till personligt. Många överger "standardbegravningen" och viill hellre att stunden ska handla om den avlidne och dennes liv än om döden.

– Det finns många sätt att låta en begravning spegla vem en människa var. Allt från val av plats och musik till vad man äter på minnesstunden, säger Peter Göransson informationschef på Fonus.

I en undersökning gjord hösten 2015 framkom det att den mest önskade låten att spelas på sin begravning är Air av Johann Sebastian Bach.

På andraplats kom Håll mitt hjärta av Björn Skiifs.

På frågan hur man vill att ens begravning ska vara svarade 55 procent att den ska vara personlig, 49 procent vill ha den ljus. 19 procent vill ha den finstämd och 3 procent vill ha en sorglig begravning (se fulllständig lista i faktarua nedan)

– Våra kyrkliga handlingar generellt, både dop, vigslar och begravningar, är mer privata angelägenheter i dag, och det finns en stor vilja att gestalta det på olika sätt. Man vill sätta sin egen prägel på gudstjänsterna, säger Stefan Fred, organist i Västermalms församling i Stockholm till TT.

Om undersökningen

Fråga: Hur vill du att din begravning ska vara?

Metod: Webintervjuer

Fältinstitut: Norstat på deras slumpmässigt rekryterade Omnibus

Period: 28/8 2015 - 9/10 2015

Antal IP: 1047 stycken mellan 18-79 över hela Sverige

Så ska begravningen vara

Ekologisk: 7 procent

Finstämd: 25 procent

Icke-religiös: 25 procent

Ljus: 49 procent

På en annorlunda plats: 8 procent

Personlig: 55 procent

Religiös: 12 procent

Som en fest: 19 procent

Sorglig: 3 procent

Källa: Norstat/Fonus

Mest önskade låtarna

1. Johann Sebastian Bach, "Air"

2. Björn Skifs, "Håll mitt hjärta"

3. Carola, bland annat "Härlig är jorden"

4. Christer Sjögren, bland annat "Jag har hört om en stad"

5. Oskar Lindberg, "Gammal fäbodpsalm"

Källa: Norstat/Fonus