2016-04-24 08:53

2016-04-24 08:53

30 år sedan katastrofen i Tjernobyl

SVERIGE/VÄRLDEN

Den 26 april 1986 exploderade reaktor 4 i kärnkraftverket i Tjernobyl. Molnet med radioaktivitet nådde ut över hela Europa. Här kan ni se en grafikfilm om katastrofen i Tjernobyl.