2015-12-17 10:29

2015-12-17 10:29

Fler hotades under valåret

SVERIGE

Nästan tre av tio – 28 procent – av de förtroendevalda utsattes för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska uppdrag under valåret 2014.

Motsvarande siffra för 2012 var 20 procent. Det visar en undersökning gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå). Utredningen visar också att det blivit allt vanligare att hoten kommer från politiska extremister. Hälften av de förtroendevalda som är yngre än 29 år uppgav att de utsatts för trakasserier, hot eller våld.

Motsvarande siffra för 2012 var 20 procent. Det visar en undersökning gjord av Brottsförebyggande rådet (Brå). Utredningen visar också att det blivit allt vanligare att hoten kommer från politiska extremister. Hälften av de förtroendevalda som är yngre än 29 år uppgav att de utsatts för trakasserier, hot eller våld.