2015-11-26 08:02

2015-11-26 08:03

Värmland kommer ta emot 2960 asylsökande

VÄRMLAND: asylinvandring

Dagens Samhälle beräknar att 157 000 flyktingar kommer att få uppehållstillstånd i Sverige fram till 2017. Enligt deras prognos väntas 2960 av dem vilja bosätta sig i Värmland.

Regeringen aviserade i veckan tvärstopp för asylinvandring. Detta efter att Sverige tagit emot knappt 80 000 asylsökande under två månaders tid.

Beslutet har kommit att kallas "Gudrunbeslutet" då Gudrun hade namnsdag samma dag som det togs. Beslutet innebär att asylinvandringen kraftigt begränsas.

Dagens Samhälle har byggt upp sin beräkning kring antagandet att de som får asyl framöver kommer att följa samma mönster som tidigare asylsökande. Överlag väljer nyanlända att söka sig till områden där det redan finns landsmän, på större orter och där chansen till arbete är större. Scenariot bygger också på att de asylsökande väljer att bosätta sig genom eget boende (ebo).

Källa: Dagens Samhälle

Regeringen aviserade i veckan tvärstopp för asylinvandring. Detta efter att Sverige tagit emot knappt 80 000 asylsökande under två månaders tid.

Beslutet har kommit att kallas "Gudrunbeslutet" då Gudrun hade namnsdag samma dag som det togs. Beslutet innebär att asylinvandringen kraftigt begränsas.

Dagens Samhälle har byggt upp sin beräkning kring antagandet att de som får asyl framöver kommer att följa samma mönster som tidigare asylsökande. Överlag väljer nyanlända att söka sig till områden där det redan finns landsmän, på större orter och där chansen till arbete är större. Scenariot bygger också på att de asylsökande väljer att bosätta sig genom eget boende (ebo).

Källa: Dagens Samhälle

prognosen

Genom att applicera ebo-mönstret kan man göra ett scenario för var 157 000 flyktingar och deras anhöriga kan antas vara bosatta 2017, kommun för kommun.