2015-11-16 08:19

2015-11-16 11:20

Karlstads kommun flaggar på halv stång

KARLSTAD

För att hedra offren för terrorattackerna i Paris har EU utlyst en tyst minut på måndagen klockan 12.

Karlstads kommun kommer att flagga på halv stång. Vid Stora torget kommer även den franska flaggan ”Trikoloren” att vaja på halv stång. Karlstads kommuns verksamheter kommer också att delta i den tysta minut som EU har utlyst.

- Vi flaggar på halv stång för att uttrycka vår sympati med det franska folket som drabbats av denna ofattbara tragedi, säger Anders Knape (M), kommunfullmäktiges ordförande i ett pressmeddelande.

Även NWT och Konsum Värmland har meddelat att en tyst minut kommer att hållas klockan 12.

Karlstads kommun kommer att flagga på halv stång. Vid Stora torget kommer även den franska flaggan ”Trikoloren” att vaja på halv stång. Karlstads kommuns verksamheter kommer också att delta i den tysta minut som EU har utlyst.

- Vi flaggar på halv stång för att uttrycka vår sympati med det franska folket som drabbats av denna ofattbara tragedi, säger Anders Knape (M), kommunfullmäktiges ordförande i ett pressmeddelande.

Även NWT och Konsum Värmland har meddelat att en tyst minut kommer att hållas klockan 12.