2015-11-14 17:40

2015-11-15 15:47

"Terrorism har ingen färg eller form"

KARLSTAD: Kan komma var som helst ifrån

– Vi måste skilja på religion och terrorism. Jag räds inte för att säga att jag har en muslimsk bakgrund.
Det säger Karam Bawaqneh, ledamot i Utrikespolitiska Föreningen i Karlstad.

Utrikespolitiska Föreningen, som är så väl religiöst som politiskt obunden, har som utgångspunkt att all form av terrorism är förkastlig och måste bekämpas. Karam Bawaqneh poängterar att terrorism varken har färg eller form.

– Den kan komma var som helst ifrån, och det är så oerhört viktigt att vi håller isär religion och terrorism. IS har dödat tusentals muslimer också, och det är extremister som begår de här dåden. Det måste vi vara väldigt tydliga med. Dessvärre ökar sådana här dåd på islamfobin och hatet i samhället, och jag själv, och många andra muslimer jag talat med, känner en oerhörd besvikelse och frustration över att alla muslimer får lida för det extremister gör.

Karam Bawaqneh visar inte sin religionstillhörighet genom klädsel eller attribut. Hon är inte heller aktivt troende, men hon försöker inte heller dölja sitt ursprung.

– Jag räds inte för att säga att jag har ett islamskt ursprung. Personligen känner jag mig inte utsatt, men jag vet många andra muslimer som upplever förtryck. För mig är tron något mellan mig och min Gud, det har inget med klädsel att göra.

Kommer Utrikespolitiska Föreningen att göra något handfast efter Parisattacken?

– Nu är ju det här så nytt, men förmodligen kommer vi att anlita någon föreläsare som är expert på just terrorism och religion. Vår uppgift är att sprida kunskap. Vi vill också anordna någon form av minnesstund för alla människor som kort tid mist sina liv i terrordåd i Paris, Trollhättan, Beirut, Bagdad och Syrien bland annat.

Utrikespolitiska Föreningen, som är så väl religiöst som politiskt obunden, har som utgångspunkt att all form av terrorism är förkastlig och måste bekämpas. Karam Bawaqneh poängterar att terrorism varken har färg eller form.

– Den kan komma var som helst ifrån, och det är så oerhört viktigt att vi håller isär religion och terrorism. IS har dödat tusentals muslimer också, och det är extremister som begår de här dåden. Det måste vi vara väldigt tydliga med. Dessvärre ökar sådana här dåd på islamfobin och hatet i samhället, och jag själv, och många andra muslimer jag talat med, känner en oerhörd besvikelse och frustration över att alla muslimer får lida för det extremister gör.

Karam Bawaqneh visar inte sin religionstillhörighet genom klädsel eller attribut. Hon är inte heller aktivt troende, men hon försöker inte heller dölja sitt ursprung.

– Jag räds inte för att säga att jag har ett islamskt ursprung. Personligen känner jag mig inte utsatt, men jag vet många andra muslimer som upplever förtryck. För mig är tron något mellan mig och min Gud, det har inget med klädsel att göra.

Kommer Utrikespolitiska Föreningen att göra något handfast efter Parisattacken?

– Nu är ju det här så nytt, men förmodligen kommer vi att anlita någon föreläsare som är expert på just terrorism och religion. Vår uppgift är att sprida kunskap. Vi vill också anordna någon form av minnesstund för alla människor som kort tid mist sina liv i terrordåd i Paris, Trollhättan, Beirut, Bagdad och Syrien bland annat.