2015-10-22 12:40

2015-10-22 19:08

"Vi har ingen beredskap"

KARLSTAD: Oskyddat på Karlstads skolor

(UPPDATERAD) En lärare, en elev och gärningsmannen själv är döda efter torsdagens knivattentat på en skola i Trollhättan. Ytterligare en elev och en lärare vårdas för livshotande skador.

I Karlstads kommun har man ingen beredskap för den här typen av händelser.

– Naturligtvis har vi rutiner för trygghet och säkerhet, men inga som kan tillämpas vid sådana här attentat. Det har vi ingen beredskap för, säger Staffan Skoglund, skoldirektör, inom barn- ungdomsförvaltningen på Karlstads kommun.

Enligt polisen tog sig den maskerade mannen in på skolan och knivskar en lärare på skolgården. När han kom innanför dörren knivhögg han en lärare till döds och tog sig därefter till ett klassrum och knackade på. När en elev öppnade dörren knivhöggs denne. Samma sak upprepades i ett ytterligare klassrum. En av eleverna avled senare på sjukhuset.

Dramat slutade med att polisen sköt gärningsmannen, som avled under eftermiddagen.

– Våldsdåd av det här slaget har inte skolor i Sverige något skydd mot. En skola är ingen allmän plats, men det är oerhört svårt att veta vem som inte är behörig att vistas på skolområdet. I England exempelvis har man kameraövervakning, bevakade slussar vid inpassering och ibland även metalldetektorer för att upptäcka vapen. Vi har inget sådant i Sverige, säger Staffan Skoglund.

Kommer säkerheten på Karlstads skolor att ses över?

– Vi kommer självklart att göra analyser och diskutera säkerhetsläget med vårt trygghetscenter. Vi kommer också att se över om det kanske finns några goda råd från andra länder som vi kan ge till vår personal. I nuläget har vi dock gått ut till personalen med information om att det inte föreligger några som helst hot mot skolorna i Karlstad, och att vi inte kommer att vidta några direkta åtgärder. Däremot har vi uppmanat dem att vara beredda på frågor från eleverna.

Med anledning av det inträffade kommer domkyrkan i Karlstad att vara öppen under dagtid till och med på söndag.

– Naturligtvis har vi rutiner för trygghet och säkerhet, men inga som kan tillämpas vid sådana här attentat. Det har vi ingen beredskap för, säger Staffan Skoglund, skoldirektör, inom barn- ungdomsförvaltningen på Karlstads kommun.

Enligt polisen tog sig den maskerade mannen in på skolan och knivskar en lärare på skolgården. När han kom innanför dörren knivhögg han en lärare till döds och tog sig därefter till ett klassrum och knackade på. När en elev öppnade dörren knivhöggs denne. Samma sak upprepades i ett ytterligare klassrum. En av eleverna avled senare på sjukhuset.

Dramat slutade med att polisen sköt gärningsmannen, som avled under eftermiddagen.

– Våldsdåd av det här slaget har inte skolor i Sverige något skydd mot. En skola är ingen allmän plats, men det är oerhört svårt att veta vem som inte är behörig att vistas på skolområdet. I England exempelvis har man kameraövervakning, bevakade slussar vid inpassering och ibland även metalldetektorer för att upptäcka vapen. Vi har inget sådant i Sverige, säger Staffan Skoglund.

Kommer säkerheten på Karlstads skolor att ses över?

– Vi kommer självklart att göra analyser och diskutera säkerhetsläget med vårt trygghetscenter. Vi kommer också att se över om det kanske finns några goda råd från andra länder som vi kan ge till vår personal. I nuläget har vi dock gått ut till personalen med information om att det inte föreligger några som helst hot mot skolorna i Karlstad, och att vi inte kommer att vidta några direkta åtgärder. Däremot har vi uppmanat dem att vara beredda på frågor från eleverna.

Med anledning av det inträffade kommer domkyrkan i Karlstad att vara öppen under dagtid till och med på söndag.

  • Anna Nyberg