2015-10-09 11:01

2015-10-09 11:07

Det är den populäraste katten populärast

SVERIGE

Huskatten eller bondkatten behåller sin ställning som den populäraste katten.

Det visar en undersökning som gjorts av försäkringsbolaget Agria.

På andra plats hamnar raskatten ragdoll och på tredje plats hamnar norsk skogkatt. Hos Agria är katterna det djurslag som växer snabbast i försäkringsbeståndet.

– Det är härligt att katternas status ökar och alltfler väljer att ha en trygg veterinärvårdsförsäkring för att ha möjlighet att hjälpa sitt djur i ett kritiskt läge, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef för smådjur, Agria Djurförsäkring.

De vanligaste skadorna ser olika ut för huskatter och raskatter – huskatten som ofta rör sig utomhus utsätts mest för sårskador, medan raskatterna oftare drabbas av magproblem som kräkningar och diarréer. Ofta beror det på att de ätit något olämpligt som finns i hemmet.

Försäkringen används inte lika mycket bland katterna jämfört med hundarna som oftare besöker veterinären, men när man väl måste behandla djuret hamnar veterinärvårdskostnaden på ungefär samma nivå. Medelskadan för en katt som besöker veterinär hamnar strax under 3000 kronor.

Total finns cirka 1,2 miljoner katter i Sverige.

Det visar en undersökning som gjorts av försäkringsbolaget Agria.

På andra plats hamnar raskatten ragdoll och på tredje plats hamnar norsk skogkatt. Hos Agria är katterna det djurslag som växer snabbast i försäkringsbeståndet.

– Det är härligt att katternas status ökar och alltfler väljer att ha en trygg veterinärvårdsförsäkring för att ha möjlighet att hjälpa sitt djur i ett kritiskt läge, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef för smådjur, Agria Djurförsäkring.

De vanligaste skadorna ser olika ut för huskatter och raskatter – huskatten som ofta rör sig utomhus utsätts mest för sårskador, medan raskatterna oftare drabbas av magproblem som kräkningar och diarréer. Ofta beror det på att de ätit något olämpligt som finns i hemmet.

Försäkringen används inte lika mycket bland katterna jämfört med hundarna som oftare besöker veterinären, men när man väl måste behandla djuret hamnar veterinärvårdskostnaden på ungefär samma nivå. Medelskadan för en katt som besöker veterinär hamnar strax under 3000 kronor.

Total finns cirka 1,2 miljoner katter i Sverige.

Tio populäraste katterna

Huskatt

Ragdoll 

Norsk skogkatt

Birma

Maine coon

Brittisk korthår

Sibirisk katt

Perser

Bengal 

Devon Rex