2015-10-02 10:54

2015-10-02 10:55

Teliaproblem åtgärdat

SVERIGE

Telia hade under fredagsförmiddagen stora problem med störningar i telefoninätet. Det var under någon timmes tid svårt att ringa från mobiltelefoner till fasta telefoninätet, i vissa fall gick det inte alls. Det var även problem att ringa larmnumret 112 från mobiltelefoner.

Telia meddelade vid 10:45-tiden att problemen är åtgärdade.

Telia hade under fredagsförmiddagen stora problem med störningar i telefoninätet. Det var under någon timmes tid svårt att ringa från mobiltelefoner till fasta telefoninätet, i vissa fall gick det inte alls. Det var även problem att ringa larmnumret 112 från mobiltelefoner.

Telia meddelade vid 10:45-tiden att problemen är åtgärdade.