2015-08-17 14:54

2015-08-17 19:39

2000 svenska ungdomar uppmanas söka sjukvård

VÄRMLAND: Svår hjärnhinneinflammation på scoutläger i Japan

(UPPDATERAD) Flera fall av meningokockinfektion, smittsam hjärnhinneinflammation, har upptäckts bland deltagarna på ett internationellt scoutläger i Japan.
Cirka 35 värmlänningar var med på lägret.
– De ska kontakta sjukvården, säger Ingemar Hallén, biträdande smittskyddsläkare på Landstinget i Värmland.

Runt 30 000 scouter från hela världen, de flesta mellan 14 och 17 år gamla, deltog i lägret som pågick från den 28 juli till den 8 augusti. Runt 1 900 svenskar varav ungefär 35 från Värmland.

Efter lägret kom rapporter om att tre personer insjuknat i den allvarliga, bakteriella hjärnhinneinflammationen.

Tre fall i Sverige

– Sedan kom uppgifter om ytterligare tre fall i Sverige. Då drog man igång här hemma och gick ut med måndagens rekommendation. Den säger att alla som har deltagit på lägret ska ta kontakt med sjukvården för att få förebyggande antibiotika, säger Ingemar Hallén.

Tre internationellt kända fall och ytterligare tre i Sverige. Finns smittkällan här?

– Fortsatta utredningar får visa var smittkällan finns, säger han. Inkubationstiden, från det att man smittas tills man insjuknar, kan vara allt från ett par, tre dagar till en vecka eller tio dagar.

Inga värmlänningar

I nuläget talas om det om att tre svenskar visat symtom på sjukdomen varav ett fall bedöms som allvarligt.

– Så vitt jag vet nu är det inga värmlänningar som visat några tecken på symtom, säger Ingemar Hallén.

Han berättar att ett tiotal värmländska scouter, som var med på lägret i Japan, varit i kontakt med smittskyddet i Karlstad fram till i måndags eftermiddagar. Han säger också att flera andra haft kontakt med sjukvården på andra platser i länet och landet.

Vilka är symtomen?

– Svår huvudvärk, feber och allmänpåverkan. Man känner sig sjuk, kräks och blir omtöcknad,

 

 

Runt 30 000 scouter från hela världen, de flesta mellan 14 och 17 år gamla, deltog i lägret som pågick från den 28 juli till den 8 augusti. Runt 1 900 svenskar varav ungefär 35 från Värmland.

Efter lägret kom rapporter om att tre personer insjuknat i den allvarliga, bakteriella hjärnhinneinflammationen.

Tre fall i Sverige

– Sedan kom uppgifter om ytterligare tre fall i Sverige. Då drog man igång här hemma och gick ut med måndagens rekommendation. Den säger att alla som har deltagit på lägret ska ta kontakt med sjukvården för att få förebyggande antibiotika, säger Ingemar Hallén.

Tre internationellt kända fall och ytterligare tre i Sverige. Finns smittkällan här?

– Fortsatta utredningar får visa var smittkällan finns, säger han. Inkubationstiden, från det att man smittas tills man insjuknar, kan vara allt från ett par, tre dagar till en vecka eller tio dagar.

Inga värmlänningar

I nuläget talas om det om att tre svenskar visat symtom på sjukdomen varav ett fall bedöms som allvarligt.

– Så vitt jag vet nu är det inga värmlänningar som visat några tecken på symtom, säger Ingemar Hallén.

Han berättar att ett tiotal värmländska scouter, som var med på lägret i Japan, varit i kontakt med smittskyddet i Karlstad fram till i måndags eftermiddagar. Han säger också att flera andra haft kontakt med sjukvården på andra platser i länet och landet.

Vilka är symtomen?

– Svår huvudvärk, feber och allmänpåverkan. Man känner sig sjuk, kräks och blir omtöcknad,