2015-07-28 06:00

2015-07-28 22:06

Glömd kastrull kan bli en dyr historia

SVERIGE

Utöver böter kan man få upp till två års fängelse för att orsaka en brand genom oaktsamhet.

Enligt statistik från MSB sker 57,8 procent av alla utryckningar till bränder i byggnader. Av byggnaderna står 90 procent av dem av bostäder. Orsakerna till brand kan däremot skilja sig åt.

I flerbostadshus är det vanligast att en spis glömts bort medan det i villor är soteld i skorstenen som orsakar de flesta bränderna.

De allra flesta bränder orsakas av oaktsamhet, det vill säga att det ingen begår dåden med uppsåt. Men det behöver inte betyda att man inte är skyldig. Det som skiljer oaktsamhet från mordbrand och sabotage, är helt enkelt att branden inte har startats med flit. Men man gör ändå sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet genom att vara oaktsam.

Har man i sin oaktsamhet orsakat en brand som är fara för liv eller orsakar en omfattande förstörelse av egendom, kan man få fängelse upp till två år och dyra böter.

Enligt statistik från MSB sker 57,8 procent av alla utryckningar till bränder i byggnader. Av byggnaderna står 90 procent av dem av bostäder. Orsakerna till brand kan däremot skilja sig åt.

I flerbostadshus är det vanligast att en spis glömts bort medan det i villor är soteld i skorstenen som orsakar de flesta bränderna.

De allra flesta bränder orsakas av oaktsamhet, det vill säga att det ingen begår dåden med uppsåt. Men det behöver inte betyda att man inte är skyldig. Det som skiljer oaktsamhet från mordbrand och sabotage, är helt enkelt att branden inte har startats med flit. Men man gör ändå sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet genom att vara oaktsam.

Har man i sin oaktsamhet orsakat en brand som är fara för liv eller orsakar en omfattande förstörelse av egendom, kan man få fängelse upp till två år och dyra böter.