2015-06-29 07:33

2015-06-29 12:53

Få våldtäkter klaras upp

Ny kommision ska förbättra statistiken

Antalet våldtäkter som klaras upp är alldeles för låg. Det tycker stiftelsen Tryggare Sverige som nu kräver att en expertkommission tillsätts.

De senaste fem åren har över 30.000 våldtäkter anmälts i Sverige. Av dessa har bara 6235 klarats upp, alltså runt 20 procent.

Stiftelsen Tryggare Sverige konstaterar att skillnaden mellan länen är anmärkningsvärd. I Västernorrland ligger uppklarningssiffran på 41 procent samtidigt som bara 9 procent av våldtäkterna i Västerbotten klaras upp.

I Värmland ligger siffran under genomsnittet. Här har 17 procent av våldtäkterna klarats upp. Det innebär att åtal väckts och ett strafföreläggande utfärdats, alternativt att åklagare väckt åtalsunderlåtelse.

- Om människor som blir utsatta för våldtäkt ska få brotten uppklarade måste polis och åklagare avgöra vilken förmåga som krävs och vilken förmåga som egentligen finns för att utreda dessa brott, säger stiftelsen Trygga Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren.

Stiftelsen Tryggare Sverige ställer nu krav på inrikesminister Anders Ygeman att tillsätta en expertkommission.

 

De senaste fem åren har över 30.000 våldtäkter anmälts i Sverige. Av dessa har bara 6235 klarats upp, alltså runt 20 procent.

Stiftelsen Tryggare Sverige konstaterar att skillnaden mellan länen är anmärkningsvärd. I Västernorrland ligger uppklarningssiffran på 41 procent samtidigt som bara 9 procent av våldtäkterna i Västerbotten klaras upp.

I Värmland ligger siffran under genomsnittet. Här har 17 procent av våldtäkterna klarats upp. Det innebär att åtal väckts och ett strafföreläggande utfärdats, alternativt att åklagare väckt åtalsunderlåtelse.

- Om människor som blir utsatta för våldtäkt ska få brotten uppklarade måste polis och åklagare avgöra vilken förmåga som krävs och vilken förmåga som egentligen finns för att utreda dessa brott, säger stiftelsen Trygga Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren.

Stiftelsen Tryggare Sverige ställer nu krav på inrikesminister Anders Ygeman att tillsätta en expertkommission.