2015-06-18 10:43

2015-06-18 10:45

Många män messar vid bilkörning

SVERIGE/VÄRLDEN

34 procent av de svenska bilisterna har skickat sms samtidigt som de kör bil. Det visar Michelins årliga Sifo-undersökning. Värst är män i åldersgruppen 30-49 år där 65 procent uppger att de skickat sms under bilkörning.

I undersökningen ställdes frågan ”Har du någon gång skickat ett SMS samtidigt som du kör bil?”. 34 procent av de 1 000 respondenterna svarar att de någon gång har skickat ett sms samtidigt som de kör bil.

– Vi vill uppmärksamma denna viktiga trafiksäkerhetsfråga och samtidigt uppmana bilisterna: fokusera på din körning – det kan rädda liv, säger Carl Stenson, Informationschef på Michelin i norden.

Fler män messar

Männen har i högre grad skickat sms samtidigt som de kör bil än kvinnorna, 40 procent av männen svarar ja på frågan jämfört med 28 procent av kvinnorna. I åldersgruppen 30-49 år svarar 65 procent av männen att de skickat sms under bilkörning.

Från och med den 1 december 2013 skärptes kraven på att använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon. Man får bara använda sådan utrustning om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.

Nya regler

Enligt de nya reglerna får förare ”vid färd på väg med motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter.”

I undersökningen ställdes frågan ”Har du någon gång skickat ett SMS samtidigt som du kör bil?”. 34 procent av de 1 000 respondenterna svarar att de någon gång har skickat ett sms samtidigt som de kör bil.

– Vi vill uppmärksamma denna viktiga trafiksäkerhetsfråga och samtidigt uppmana bilisterna: fokusera på din körning – det kan rädda liv, säger Carl Stenson, Informationschef på Michelin i norden.

Fler män messar

Männen har i högre grad skickat sms samtidigt som de kör bil än kvinnorna, 40 procent av männen svarar ja på frågan jämfört med 28 procent av kvinnorna. I åldersgruppen 30-49 år svarar 65 procent av männen att de skickat sms under bilkörning.

Från och med den 1 december 2013 skärptes kraven på att använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon. Man får bara använda sådan utrustning om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.

Nya regler

Enligt de nya reglerna får förare ”vid färd på väg med motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter.”