2015-05-18 13:37

2015-05-18 13:37

Se över mässlingsskyddet inför semesterresan

SVERIGE/VÄRLDEN

I Europa och i övriga världen fortsätter utbrotten av mässling. Det finns också färska rapporter om mässlingfall i Sverige, senast en person som blivit smittad i Tyskland och efter hemkomst smittat flera i sin omgivning.

Många är immuna mot mässling - men inte alla. Inför sommarens semesterresor bör man därför se över sitt mässlingsskydd skriver liv.se

Personer som är födda före 1960 har nästan alltid haft mässling som barn och är därmed immuna. De som är födda på 1960-talet, särskilt den senare delen, och på 1970-talet kan däremot ha undgått mässlinginfektion och inte heller fått två doser vaccin.

Extra viktigt är det att tänka på skyddet av små barn som inte hunnit få sin första mässlingvaccindos. Denna ges vid 18 månaders ålder. Väljer man att resa utomlands med barn under 18 månader bör barnet få en vaccindos (MPR-vaccin) innan resan. Ges vaccin innan 12 månaders ålder ger man även den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder eftersom immunsvaret inte är lika bra.

Många är immuna mot mässling - men inte alla. Inför sommarens semesterresor bör man därför se över sitt mässlingsskydd skriver liv.se

Personer som är födda före 1960 har nästan alltid haft mässling som barn och är därmed immuna. De som är födda på 1960-talet, särskilt den senare delen, och på 1970-talet kan däremot ha undgått mässlinginfektion och inte heller fått två doser vaccin.

Extra viktigt är det att tänka på skyddet av små barn som inte hunnit få sin första mässlingvaccindos. Denna ges vid 18 månaders ålder. Väljer man att resa utomlands med barn under 18 månader bör barnet få en vaccindos (MPR-vaccin) innan resan. Ges vaccin innan 12 månaders ålder ger man även den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder eftersom immunsvaret inte är lika bra.