2015-04-21 13:53

2015-04-21 13:53

Riksdagen vill behålla vargpolitiken

SVERIGE/VÄRLDEN

Den nya rovdjurspolitik som Alliansregeringen införde i december 2013 ska fortsätta att gälla. Det slår en majoritet i miljö- och jordbruksutskottet fast i ett tillkännagivande till regeringen.

Med andra ord vill Riksdagen se en fortsatt riktad och selektiv jakt på varg.

I februari i år beslutade regeringen att vargfrågan ska utredas på nytt. Orsaken sades vara att den nuvarande nationella miniminivån för stammen, 270 vargar, i allt för hög grad är grundad på politiska överväganden. Men riksdagsmajoriteten bestående av Allianspartierna och SD, anser alltså att Alliansregeringens rovdjurspolitik fortsatt ska gälla. S, MP och V reserverade sig mot beslutet.

Med andra ord vill Riksdagen se en fortsatt riktad och selektiv jakt på varg.

I februari i år beslutade regeringen att vargfrågan ska utredas på nytt. Orsaken sades vara att den nuvarande nationella miniminivån för stammen, 270 vargar, i allt för hög grad är grundad på politiska överväganden. Men riksdagsmajoriteten bestående av Allianspartierna och SD, anser alltså att Alliansregeringens rovdjurspolitik fortsatt ska gälla. S, MP och V reserverade sig mot beslutet.