2015-03-23 10:24

2015-03-23 10:24

Landsting ska slås ihop till nya regioner

SVERIGE

Regeringen kommer inom kort att sjösätta arbetet med att slå ihop landsting till nya regioner. Man menar att dagens indelning i län och landsting inte anpassad för det moderna samhällets utmaningar.

– Det finns ett stort behov av modernisering, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till TT.

Målet är att beslut ska fattas under 2017 och att de nya regionerna ska kunna bildas i januari 2019.

Hur många regioner det kommer att bli är dock oklart

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är positivt inställda till regionbildningarna.

– Vi kan konstatera att vi har regioner som funnits i 15 år och företrädarna är väldigt positiva, säger Anders Knape, ordförande vid SKL till TT.

– Det finns ett stort behov av modernisering, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till TT.

Målet är att beslut ska fattas under 2017 och att de nya regionerna ska kunna bildas i januari 2019.

Hur många regioner det kommer att bli är dock oklart

Sveriges kommuner och landsting (SKL) är positivt inställda till regionbildningarna.

– Vi kan konstatera att vi har regioner som funnits i 15 år och företrädarna är väldigt positiva, säger Anders Knape, ordförande vid SKL till TT.