2015-03-20 19:01

2015-03-20 19:01

Thon friad från miljöbrott

STRÖMSTAD: Anmäldes av kommunen

För en drygt månad sedan anmäldes finansmannen Olav Thon för miljöbrott på en fastighet norr om Strömstad. Det gällde markarbeten i strandkanten som skett utan tillstånd.
Nu har dock Thon friats av länsstyrelsen.

Det var i ett stugområde i byn Lervik nära Svinesund som Olav Thon lät ta bort en brygga och ett gammalt träd med en grävmaskin.

I och med att arbetena skedde utan tillstånd i strandkanten och dessutom i ett Natura 2000-område anmälde Strömstad kommun det hela som ett eventuellt brott mot Miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu granskat händelsen och kommit fram till att naturen i området inte har kommit till skada. Man konstaterar i sitt beslut att arbeten i vatten normalt kräver tillstånd av miljödomstolen.

Men om det är uppenbart att åtgärden kan ske utan några intressen kommer till skada behövs inget tillstånd. Därför har länsstyrelsen avslutat ärendet.

Tog bort skräp

– Bakgrunden till att vi tog ner en grävskopa till Lervik var att det hade blåst in en del skräp och drivved i en liten bukt på stranden i byn och jag fick därför en man att städa området och köra bort skräpet. Det är inte lätt att vara fastighetsägare, säger Olav Thon till NWT.

I Lervik har den norske finansmannen 40 fritidstomter till försäljning.

Det var i ett stugområde i byn Lervik nära Svinesund som Olav Thon lät ta bort en brygga och ett gammalt träd med en grävmaskin.

I och med att arbetena skedde utan tillstånd i strandkanten och dessutom i ett Natura 2000-område anmälde Strömstad kommun det hela som ett eventuellt brott mot Miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu granskat händelsen och kommit fram till att naturen i området inte har kommit till skada. Man konstaterar i sitt beslut att arbeten i vatten normalt kräver tillstånd av miljödomstolen.

Men om det är uppenbart att åtgärden kan ske utan några intressen kommer till skada behövs inget tillstånd. Därför har länsstyrelsen avslutat ärendet.

Tog bort skräp

– Bakgrunden till att vi tog ner en grävskopa till Lervik var att det hade blåst in en del skräp och drivved i en liten bukt på stranden i byn och jag fick därför en man att städa området och köra bort skräpet. Det är inte lätt att vara fastighetsägare, säger Olav Thon till NWT.

I Lervik har den norske finansmannen 40 fritidstomter till försäljning.