2015-03-14 06:00

2015-03-14 06:00

Seglare vädjar till Göteborg

SJÖFART

Göteborgs kommun vill ersätta den nuvarande höga bron över Göta älv i centrala Göteborg med en ny lägre.

Kommunen har fått ja i första juridiska instans men tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Nu lägger sig även Värmland Västergötlands seglarförbund i debatten. för deras medlemmars del skulle en låg bro betyda att de får passera endast nattetid samtidigt som Sjöfartsverkets av säkerhetsskäl vill få bort fritidsbåtarna under nattetid. Seglarförbundet vädjar i ett brev till Göteborgs kommun om förnuft.

Kommunen har fått ja i första juridiska instans men tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. Nu lägger sig även Värmland Västergötlands seglarförbund i debatten. för deras medlemmars del skulle en låg bro betyda att de får passera endast nattetid samtidigt som Sjöfartsverkets av säkerhetsskäl vill få bort fritidsbåtarna under nattetid. Seglarförbundet vädjar i ett brev till Göteborgs kommun om förnuft.