2014-12-27 09:37

2015-01-20 23:12

Det blir inget extraval

SVERIGE

(TEXT + TV) Statsminister Stefan Löfven kallade till presskonferens med regeringspartierna och Allianspartierna under förmiddagen. Anledningen var att det inte blir något extraval i vår.

Nyvalet var tänkt att utlysas nu på tisdag och hållas i slutet av mars.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna höll en gemensam pressträff under lördagen.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i presskonferensen.

Presskonferensen

Regeringen och Allianspartierna meddelade att de har kommit överens om formerna för hur Sverige ska styras.

En övernskommelse mellan sex partier som sträcker sig över sju år.

– En blocköverskridande överenskommelse har träffats, säger Stefan Löfvén.

– Inget parti kan längre ensamt göra anspråk på regeringsmakten, säger Anna Kinberg Batra.

– Vi har dyrkat upp det politiska lås vi haft under hösten. Vi har valt att komma överrens om hur Sverige ska styras. Det här kommer skapa förutsättningar för ett bra politiskt klimat framöver, säger Annie Lööf.

– Med den här överenskommelsen så kommer regeringen inte att fatta något beslut om extraval, det är inte aktuellt helt enkelt, säger Stefan Löfvén.

– Det är politiken ska vara i fokus, inte formfrågor, och överenskommelsen gör detta möjligt. Överenskommelsen gäller för första gången i vår, när regeringen lägger sin budgetproposition, säger KD-ledaren Göran Hägglund.

– Sverige har haft få majoritetsregeringar och decemberöverenskommelsen underlättar att regera i minoritet, säger Annie Lööf.

– Vi tar ansvar för Sverige, säger Löfvén.

– Sverigedemokraterna ska lämna in en misstroendeförklaring mot statsminister Löfven, säger tf partiledare Mattias Karlsson till TT.

Och fortsätter:

– Jag tycker det är uppseendeväckande att de går emot de grundläggande demokratiska principerna. Man inför ett regelverk där en minoritet kan styra över en majoritet.

Nyvalet var tänkt att utlysas nu på tisdag och hållas i slutet av mars.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna höll en gemensam pressträff under lördagen.

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltog inte i presskonferensen.

Presskonferensen

Regeringen och Allianspartierna meddelade att de har kommit överens om formerna för hur Sverige ska styras.

En övernskommelse mellan sex partier som sträcker sig över sju år.

– En blocköverskridande överenskommelse har träffats, säger Stefan Löfvén.

– Inget parti kan längre ensamt göra anspråk på regeringsmakten, säger Anna Kinberg Batra.

– Vi har dyrkat upp det politiska lås vi haft under hösten. Vi har valt att komma överrens om hur Sverige ska styras. Det här kommer skapa förutsättningar för ett bra politiskt klimat framöver, säger Annie Lööf.

– Med den här överenskommelsen så kommer regeringen inte att fatta något beslut om extraval, det är inte aktuellt helt enkelt, säger Stefan Löfvén.

– Det är politiken ska vara i fokus, inte formfrågor, och överenskommelsen gör detta möjligt. Överenskommelsen gäller för första gången i vår, när regeringen lägger sin budgetproposition, säger KD-ledaren Göran Hägglund.

– Sverige har haft få majoritetsregeringar och decemberöverenskommelsen underlättar att regera i minoritet, säger Annie Lööf.

– Vi tar ansvar för Sverige, säger Löfvén.

– Sverigedemokraterna ska lämna in en misstroendeförklaring mot statsminister Löfven, säger tf partiledare Mattias Karlsson till TT.

Och fortsätter:

– Jag tycker det är uppseendeväckande att de går emot de grundläggande demokratiska principerna. Man inför ett regelverk där en minoritet kan styra över en majoritet.