2013-02-20 07:30

2015-01-06 21:04

Vänerhamn tror på framtiden

SVERIGE/VÄRLDEN

Vänerhamns vd Göran Lidström ser positivt på framtiden för godstransporterna på Vänern.
– Vi har resurser att fördubbla ankomsterna i våra hamnar och gör allt vi kan för att samla argument för byggandet av nya slussar.

Varje år transporterar Vänerhamn som är en av landets största hamnaktörer cirka 3 miljoner ton gods. De senaste åren har företaget satsat på att bygga ut sina hamnterminaler, bland annat i Karlstad och Kristinehamn.

– Vi har haft en positiv utveckling de senaste åren. 2010 var uppgången 6 procent på godssidan, 2011 var uppgången 2 procent och i fjol såg vi en marginell minskning. I år räknar vi med liknande nivåer som 2012, säger Göran Lidström.

Han tror på framtiden för Vänersjöfarten, men då är nya slussar i Trollhättan ett måste.

– Absolut. Vi gör allt vi kan för att samla argument för byggandet av nya slussar. Det är det vi kan göra för att påverka beslutsfattarna. I dag fungerar trafiken bra, men på sikt måste det till en nybyggnad.

Kan öka rejält

Sker det anser Göran Lidström att potentialen är stor för transporterna på Vänern och Göta älv.

– Tack vare våra investeringar i terminalerna och infrastruktur har vi goda möjligheter att ta marknadsandelar. Vi har resurser att fördubbla ankomsterna i våra hamnar när det gäller lassning och lossning.

– Vi har kvalitet i det vi gör och kan även konkurrera med priset, att transporterna är miljövänligare, att det i princip inte sker några olyckor och att leveransprecisionen är god.

Varje år transporterar Vänerhamn som är en av landets största hamnaktörer cirka 3 miljoner ton gods. De senaste åren har företaget satsat på att bygga ut sina hamnterminaler, bland annat i Karlstad och Kristinehamn.

– Vi har haft en positiv utveckling de senaste åren. 2010 var uppgången 6 procent på godssidan, 2011 var uppgången 2 procent och i fjol såg vi en marginell minskning. I år räknar vi med liknande nivåer som 2012, säger Göran Lidström.

Han tror på framtiden för Vänersjöfarten, men då är nya slussar i Trollhättan ett måste.

– Absolut. Vi gör allt vi kan för att samla argument för byggandet av nya slussar. Det är det vi kan göra för att påverka beslutsfattarna. I dag fungerar trafiken bra, men på sikt måste det till en nybyggnad.

Kan öka rejält

Sker det anser Göran Lidström att potentialen är stor för transporterna på Vänern och Göta älv.

– Tack vare våra investeringar i terminalerna och infrastruktur har vi goda möjligheter att ta marknadsandelar. Vi har resurser att fördubbla ankomsterna i våra hamnar när det gäller lassning och lossning.

– Vi har kvalitet i det vi gör och kan även konkurrera med priset, att transporterna är miljövänligare, att det i princip inte sker några olyckor och att leveransprecisionen är god.

  • Christer Wik