2013-01-16 07:30

2015-01-16 16:54

Nya slussar kostar tre miljarder kronor

TRAFIK: 2014 ska regeringen bestämma Vänersjöfartens framtid

Det skulle kosta 3 miljarder kronor att ersätta dagens slitna slussar i Göta älv som möjliggör Vänersjöfarten med nya. Det konstaterar Trafikverket i en ny utredning.
Våren 2014 ska regeringen besluta om projektet blir av. Ett annat alternativ är att helt lägga ner trafiken.

För fyra år sedan presenterade Sjöfartsverket en utredning som visade att slussarna Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet snart är så gamla och slitna att de snart inte längre kan repareras

Deras slutsats var att kostnaderna på flera miljarder kronor för att bygga nya slussar skulle bli för höga. Verket tyckte att det vore bättre att lägga ner Vänersjöfarten. Utredningen dock fick mycket kritik och nu har Trafikverket gjort en egen genomlysning av frågan.

– Vi har kommit fram till tre alternativ. Det ena är att lägga ner fartygstrafiken på Göta älv, det andra är att köra vidare med dagens standard och det tredje är att satsa på helt nya slussar, säger projektledaren Bertil Hallman på Trafikverket.

Kostnaden för att bygga nya och något större slussar har via omfattande beräkningar satts till cirka 3 miljarder kronor. De skulle anpassas till EU:s så kallade inre vattenvägar och de containerbåtar som går på vattenlederna där nere.

30 procent högre kapacitet

– Båtarna är ofta 110 meter långa och de större slussarna skulle lastkapaciteten på älven öka med 30 procent. Det innebär förstås förbättrade möjligheter för Vänersjöfarten som har förlorat hälften av volymen jämfört med 1990 till väg och järnväg, säger Bertil Hallman.

Huvudanledningen till Trafikverkets utredning om slussarna är att regeringen ska ha ett underlag när man våren 2014 ska ta beslut i frågan inför nästa infrastrukturplan för åren 2014–2025.

– I bästa fall skulle byggandet av nya slussar kunna komma in i planen och bli aktuellt under åren 2020–2025, men det är viktigt att Vänersjöfartens nedgång bryts. Gruvnäringens uppgång skulle kunna leda till ökade transporter liksom kapacitetsbrist på järnväg och väg.

Nytt trafikledningssystem

Skulle regeringen fatta ett beslut om nedläggning av trafiken som Sjöfartsverket föreslagit kommer det bli väldigt svårt att i framtiden återuppta den igen. Då har alla kunder och transportörer försvunnit.

– När det gäller bygget av den nya Göta älv-bron i Göteborg kommer den segelfria höjden minskas från 19 till 13 meter.

– Det innebär dock ingen skillnad för även denna bro blir öppningsbar och ett nytt trafikledningssystem betyder att fartygen betydligt tidigare ska anmäla sin passage och sedan får grön våg i älven, säger Bertil Hallman.

För fyra år sedan presenterade Sjöfartsverket en utredning som visade att slussarna Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet snart är så gamla och slitna att de snart inte längre kan repareras

Deras slutsats var att kostnaderna på flera miljarder kronor för att bygga nya slussar skulle bli för höga. Verket tyckte att det vore bättre att lägga ner Vänersjöfarten. Utredningen dock fick mycket kritik och nu har Trafikverket gjort en egen genomlysning av frågan.

– Vi har kommit fram till tre alternativ. Det ena är att lägga ner fartygstrafiken på Göta älv, det andra är att köra vidare med dagens standard och det tredje är att satsa på helt nya slussar, säger projektledaren Bertil Hallman på Trafikverket.

Kostnaden för att bygga nya och något större slussar har via omfattande beräkningar satts till cirka 3 miljarder kronor. De skulle anpassas till EU:s så kallade inre vattenvägar och de containerbåtar som går på vattenlederna där nere.

30 procent högre kapacitet

– Båtarna är ofta 110 meter långa och de större slussarna skulle lastkapaciteten på älven öka med 30 procent. Det innebär förstås förbättrade möjligheter för Vänersjöfarten som har förlorat hälften av volymen jämfört med 1990 till väg och järnväg, säger Bertil Hallman.

Huvudanledningen till Trafikverkets utredning om slussarna är att regeringen ska ha ett underlag när man våren 2014 ska ta beslut i frågan inför nästa infrastrukturplan för åren 2014–2025.

– I bästa fall skulle byggandet av nya slussar kunna komma in i planen och bli aktuellt under åren 2020–2025, men det är viktigt att Vänersjöfartens nedgång bryts. Gruvnäringens uppgång skulle kunna leda till ökade transporter liksom kapacitetsbrist på järnväg och väg.

Nytt trafikledningssystem

Skulle regeringen fatta ett beslut om nedläggning av trafiken som Sjöfartsverket föreslagit kommer det bli väldigt svårt att i framtiden återuppta den igen. Då har alla kunder och transportörer försvunnit.

– När det gäller bygget av den nya Göta älv-bron i Göteborg kommer den segelfria höjden minskas från 19 till 13 meter.

– Det innebär dock ingen skillnad för även denna bro blir öppningsbar och ett nytt trafikledningssystem betyder att fartygen betydligt tidigare ska anmäla sin passage och sedan får grön våg i älven, säger Bertil Hallman.

  • Christer Wik

Sjöfart i 1 000 år

I cirka 1 000 år har det bedrivits handelstransporter på Göta älv mellan Vänern och Västerhavet. Nu hotas den trafiken av nedläggning på grund av slussarnas dåliga skick i Vänersborg, Trollhättan och Lilla Edet.

Trafikverket har gjort en beräkning som visar att bygget av nya slussar skulle kosta cirka 3 miljarder kronor. Blir bygget av kommer dagens slussar med måtten 13,5 x 89 meter utökas till 17 x 110 meter för att anpassas till de containerbåtar som trafikerar vattenlederna i Mellaneuropa.

Lastkapaciteten på älven skulle öka med 30 procent. Byggtiden för hela projektet beräknas till cirka sju år.

Källa: Trafikverket