2010-12-20 07:30

2015-01-06 23:26

"Inga ordinarie arbetsuppgifter i fas 3"

VÄRMLAND: Arbetsmarknadsministern försvarar fas 3

24 000 personer i Sverige befinner sig i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. De jobbar utan lön och många känner sig utnyttjade.
– Man ska inte jobba med ordinarie arbetsuppgifter i fas 3, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

På ett år har antalet personer i fas 3 mer än fördubblats och den senaste tiden har kritiken mot åtgärden växt. I dag svarar arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) på frågor om fas 3 i NWT.

Många menar att fas 3 inte är något annat än förvaring av långtidsarbetslösa. Vad tycker du?

– Det är inte min bild. Fasen är till för dem som varit arbetslösa under väldigt lång tid. Om allt gått rätt till har de i princip fått hela arbetsförmedlingens utbud av möjligheter. Syftet med fas 3 är att komma närmre arbetsmarknaden, känna sig delaktig, få referenser och arbetskamrater.

Få personer i fas 3 går vidare till ett riktigt jobb. Hur ska de här människorna få en riktig anställning med dagens arbetslöshet?

– Att vi har haft den här stora krisen med många uppsägningar gör det extra besvärligt. Men chanserna att få ett jobb underlättar om man har kontakt med arbetslivet i stället för att vara hemma. När arbetslösheten sjunker kommer de som står närmast arbetsmarknaden att bli anställda.

I fas 3 jobbar man utan lön och många känner sig utnyttjade, ska det vara så?

– Man ska inte jobba med ordinarie arbetsuppgifter. Det här ska vara en sysselsättningsåtgärd som inte tränger undan vanliga jobb.

– Skulle det vara så att man gör ett ordinarie arbete som någon annan person får betalt för så ska man kontakta sin arbetsförmedlare. Det är jätteviktigt att arbetsförmedlingen får de signalerna och kan komma ut på arbetsplatserna och se över hur det fungerar.

Deltagarna jobbar gratis, men praktikplatsen får 5 000 kronor i månaden, är det rimligt?

– Det är svårt att hitta platser och för att arbetsgivarna ska ha möjlighet att ta hand om de här personerna på ett bra sätt behövs handledare, arbetskläder, skyddsutrustning och dylikt. Därför tycker vi att det är rimligt att de får en ersättning på ungefär 200 kronor per dag.

Hur påverkas arbetsmarknaden?

– Fas 3 ska inte innebära något ordinarie arbete, det är väldigt tydligt. Att vi ger arbetsgivaren det här stödet varje dag visar också att det här är ingen arbetskraft att räkna med på det sättet.

Leder fas 3 till lönedumpning?

– Den frågan är inte relevant därför att fas 3 inte ska bestå av vanliga arbetsuppgifter. Är det så ska man slå larm och då är jag den första att säga att då måste vi titta närmare på de arbetsgivare som missbrukar det här och de ska givetvis inte få möjlighet att ha personer i den här sysselsättningen.

Hur tycker du att fas 3 fungerat hittills?

– Det har ju pågått ganska kort tid och jag har inte fått någon utvärdering. Men den allmänna bilden vi får från arbetsförmedlingen är att människor är ganska nöjda. Det är framförallt kommuner och ideella föreningar som tar emot de här personerna och de är väldigt måna om dem och försöker göra sitt bästa för att hjälpa dem.

– Men jag är intresserad av att få veta när det inte fungerar för då kan vi sätta in åtgärder. Jag vill inte att människor ska känna sig utnyttjade.

På ett år har antalet personer i fas 3 mer än fördubblats och den senaste tiden har kritiken mot åtgärden växt. I dag svarar arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) på frågor om fas 3 i NWT.

Många menar att fas 3 inte är något annat än förvaring av långtidsarbetslösa. Vad tycker du?

– Det är inte min bild. Fasen är till för dem som varit arbetslösa under väldigt lång tid. Om allt gått rätt till har de i princip fått hela arbetsförmedlingens utbud av möjligheter. Syftet med fas 3 är att komma närmre arbetsmarknaden, känna sig delaktig, få referenser och arbetskamrater.

Få personer i fas 3 går vidare till ett riktigt jobb. Hur ska de här människorna få en riktig anställning med dagens arbetslöshet?

– Att vi har haft den här stora krisen med många uppsägningar gör det extra besvärligt. Men chanserna att få ett jobb underlättar om man har kontakt med arbetslivet i stället för att vara hemma. När arbetslösheten sjunker kommer de som står närmast arbetsmarknaden att bli anställda.

I fas 3 jobbar man utan lön och många känner sig utnyttjade, ska det vara så?

– Man ska inte jobba med ordinarie arbetsuppgifter. Det här ska vara en sysselsättningsåtgärd som inte tränger undan vanliga jobb.

– Skulle det vara så att man gör ett ordinarie arbete som någon annan person får betalt för så ska man kontakta sin arbetsförmedlare. Det är jätteviktigt att arbetsförmedlingen får de signalerna och kan komma ut på arbetsplatserna och se över hur det fungerar.

Deltagarna jobbar gratis, men praktikplatsen får 5 000 kronor i månaden, är det rimligt?

– Det är svårt att hitta platser och för att arbetsgivarna ska ha möjlighet att ta hand om de här personerna på ett bra sätt behövs handledare, arbetskläder, skyddsutrustning och dylikt. Därför tycker vi att det är rimligt att de får en ersättning på ungefär 200 kronor per dag.

Hur påverkas arbetsmarknaden?

– Fas 3 ska inte innebära något ordinarie arbete, det är väldigt tydligt. Att vi ger arbetsgivaren det här stödet varje dag visar också att det här är ingen arbetskraft att räkna med på det sättet.

Leder fas 3 till lönedumpning?

– Den frågan är inte relevant därför att fas 3 inte ska bestå av vanliga arbetsuppgifter. Är det så ska man slå larm och då är jag den första att säga att då måste vi titta närmare på de arbetsgivare som missbrukar det här och de ska givetvis inte få möjlighet att ha personer i den här sysselsättningen.

Hur tycker du att fas 3 fungerat hittills?

– Det har ju pågått ganska kort tid och jag har inte fått någon utvärdering. Men den allmänna bilden vi får från arbetsförmedlingen är att människor är ganska nöjda. Det är framförallt kommuner och ideella föreningar som tar emot de här personerna och de är väldigt måna om dem och försöker göra sitt bästa för att hjälpa dem.

– Men jag är intresserad av att få veta när det inte fungerar för då kan vi sätta in åtgärder. Jag vill inte att människor ska känna sig utnyttjade.

  • Linda Lungström

Fas 3

När a-kassans 300 dagar är slut börjar jobb- och utvecklingsgarantin. Efter 450 dagar med coachning och andra aktiviteter infaller fas 3. Då får den arbetslöse göra ”praktik” hos en arbetsgivare. En period varar i två år och enligt reglerna ska inga ordinarie arbetsuppgifter utföras.

De flesta i fas 3 får aktivitetsstöd från försäkringskassan som motsvarar 65 procent av a-kassan. Den som inte haft a-kassa får söka socialbidrag.

Arbetsgivaren som tar emot en arbetslös får 225 kronor om dagen i ersättning.

Källa: Arbetsförmedlingen

null
null