2017-07-06 14:39

2017-07-06 14:39

Översyn av idrottshallar

SUNNE

Ämterviks FF och Västra Ämterviks IF har tidigare lämnat in en projektbeskrivning för en om- och tillbyggnad av Svensby idrottshall.

Bildningsutskottet gav därefter verksamhetschefen för barns lärande i uppdrag att utreda finansieringsmöjligheterna för en om- och tillbyggnad av hallen i Svensby.

Frågan återkom i utskottet den 19 juni och där framhöll Anna Ullenius, verksamhetschefen för barns lärande, att någon utredning inte görs nu på grund av att det i 2018-års budget finns pengar för projektering och översyn av alla idrottshallar i kommunen, som används både för skolverksamhet och för fritidsverksamhet.

Bildningsutskottet gav därefter verksamhetschefen för barns lärande i uppdrag att utreda finansieringsmöjligheterna för en om- och tillbyggnad av hallen i Svensby.

Frågan återkom i utskottet den 19 juni och där framhöll Anna Ullenius, verksamhetschefen för barns lärande, att någon utredning inte görs nu på grund av att det i 2018-års budget finns pengar för projektering och översyn av alla idrottshallar i kommunen, som används både för skolverksamhet och för fritidsverksamhet.