2017-02-02 15:57

2017-02-02 15:57

Musiker lärde sig agera

SUNNE: Elever vid Kungliga musikhögskolan studerade hos Västanå teater

Den här veckan har nio elever vid folkmusikinstitutionen på Kungliga musikhögskolan i Stockholm lärt sig mer om scenisk gestaltning – i Sunne.
– Vi ville gärna ta del av Västanå teaters kunskaper. Och vi känner redan att det har gett oss mycket, säger Anna Larsson, en av eleverna.

De nio eleverna, som studerar vid musikhögskolans folkmusikinstitution, har delat upp sig i tre grupper som ska göra ett 20 minuter långt uppspel vardera. Fryksdalsbygden fick en pratstund med Johan Lång, Angus Ward och Annika Larsson, som utgör en av grupperna.

– Grupperna har valt olika historier. Vi valde balladen De två systrarna, en gammal sägen som bland annat finns i en version från värmländska Eda.

De små teaterpjäserna ska framföras på Kungliga musikhögskolan i mars. I Sunne har grupperna fått hjälp av skådespelarna Hanna Kulle och när vi var på besök var regissören Leif Stinnerbom sjuk och hade ersatts av Jakob Hultcrantz Hansson.

– Titta rakt fram! Tänk efter var fokus ska ligga, instruerar han Anna i en scen medan Johan och Angus spelar på sina instrument och agerar samtidigt.

De tre har fått lära sig att det handlar om vilket budskap som ska förmedlas.

– Det gäller att med enkla medel få publiken att förstå både tankar och händelseförlopp, säger Johan Lång.

Men de känner också att som musiker sitter det ibland lite långt inne att agera.

– Vi går ju helt klart utanför vår bekvämlighetszon. Men det är också en del av vår utveckling som scenartister, säger Anna Larsson.

De nio eleverna, som studerar vid musikhögskolans folkmusikinstitution, har delat upp sig i tre grupper som ska göra ett 20 minuter långt uppspel vardera. Fryksdalsbygden fick en pratstund med Johan Lång, Angus Ward och Annika Larsson, som utgör en av grupperna.

– Grupperna har valt olika historier. Vi valde balladen De två systrarna, en gammal sägen som bland annat finns i en version från värmländska Eda.

De små teaterpjäserna ska framföras på Kungliga musikhögskolan i mars. I Sunne har grupperna fått hjälp av skådespelarna Hanna Kulle och när vi var på besök var regissören Leif Stinnerbom sjuk och hade ersatts av Jakob Hultcrantz Hansson.

– Titta rakt fram! Tänk efter var fokus ska ligga, instruerar han Anna i en scen medan Johan och Angus spelar på sina instrument och agerar samtidigt.

De tre har fått lära sig att det handlar om vilket budskap som ska förmedlas.

– Det gäller att med enkla medel få publiken att förstå både tankar och händelseförlopp, säger Johan Lång.

Men de känner också att som musiker sitter det ibland lite långt inne att agera.

– Vi går ju helt klart utanför vår bekvämlighetszon. Men det är också en del av vår utveckling som scenartister, säger Anna Larsson.