2018-08-31 13:21

2018-08-31 13:21

Det måste blir ordning och reda

VALET 2018 RIKSDAGSLEDAMOT FRÅN VÄRMLAND, RIKSDAGSKANDIDAT PÅ PLATS 1 ANTON BENGTSSON (M) REGION-/LANDSTINGSKANDIDAT FRÅN SUNNE PÅ PLATS 8: ”Sverige behöver en stramare invandringspolitik”Pål Jonson (M)

Den invandringspolitik som bedrevs innan hösten 2015 var ohållbar. Det visade sig när flyktingströmmen tilltog och hundratusentals människor sökte sig mot Sverige. Kommunerna gick på knäna och landet var på väg mot en systemkollaps. Det var i det läget som vi moderater tillsammans med de övriga borgerliga partierna slöt en migrationsöverenskommelse tillsammans med regeringen. Den överenskommelsen förde med sig en restriktivare invandringspolitik med bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och ökade försörjningskrav vid anhöriginvandring. Detta ledde till att färre sökte sig till Sverige. Det är uppenbart att vi som land fick ta ett alldeles för stort ansvar i förhållande till vår storlek medan många andra europeiska länder knappt tog något ansvar alls. Sverige får aldrig inte hamna i ett sådant här läge igen. Därför vill vi moderater att den strama invandringspolitiken permanentas.

Vi vill se en långsiktigt hållbar invandringspolitik som bygger på att Sverige både tar sitt delansvar för en trasig värld där många är på flykt, och att vi samtidigt klarar av att ta hela ansvaret för hur det sedan går i Sverige. Vi har idag betydande integrationsproblem som vi inte kan blunda för. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person som är född utanför Europa som för en person som är född i Sverige. Invandringspolitiken måste kännetecknas av ordning och reda. Ett ja ska vara ett ja och ett nej ska vara ett nej. Den asylansökande som fått avslag på sin asylansökan måste lämna landet. Det är avgörande för trovärdigheten och legitimiteten i invandringspolitiken. Vi kan inte ha den ordningen som råder idag när uppemot 50 000 människor befinner sig i Sverige utan tillstånd. Det leder ofelbart till ett växande skuggsamhälle med utanförskap och kriminalitet som följd. Vi behöver därför stärka polisens möjligheter att genomföra inre utlänningskontroller och avisa de som befinner sig i Sverige illegalt. De tillfälliga uppehållstillstånden ska vara kvar som huvudregel, det behövs skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring, krav på egenförsörjning och godkända språkkunskaper för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Kunskaper i svenska är nyckeln in i samhället. Anhöriginvandring ska vara fortsatt möjligt, men det ska krävas jobb och egenförsörjning för den som vill ta hit sin familj. Sverige kan ta emot människor som söker skydd. Men det kan inte ske kravlöst.

Den invandringspolitik som bedrevs innan hösten 2015 var ohållbar. Det visade sig när flyktingströmmen tilltog och hundratusentals människor sökte sig mot Sverige. Kommunerna gick på knäna och landet var på väg mot en systemkollaps. Det var i det läget som vi moderater tillsammans med de övriga borgerliga partierna slöt en migrationsöverenskommelse tillsammans med regeringen. Den överenskommelsen förde med sig en restriktivare invandringspolitik med bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och ökade försörjningskrav vid anhöriginvandring. Detta ledde till att färre sökte sig till Sverige. Det är uppenbart att vi som land fick ta ett alldeles för stort ansvar i förhållande till vår storlek medan många andra europeiska länder knappt tog något ansvar alls. Sverige får aldrig inte hamna i ett sådant här läge igen. Därför vill vi moderater att den strama invandringspolitiken permanentas.

Vi vill se en långsiktigt hållbar invandringspolitik som bygger på att Sverige både tar sitt delansvar för en trasig värld där många är på flykt, och att vi samtidigt klarar av att ta hela ansvaret för hur det sedan går i Sverige. Vi har idag betydande integrationsproblem som vi inte kan blunda för. Arbetslösheten är nästan fem gånger så hög för en person som är född utanför Europa som för en person som är född i Sverige. Invandringspolitiken måste kännetecknas av ordning och reda. Ett ja ska vara ett ja och ett nej ska vara ett nej. Den asylansökande som fått avslag på sin asylansökan måste lämna landet. Det är avgörande för trovärdigheten och legitimiteten i invandringspolitiken. Vi kan inte ha den ordningen som råder idag när uppemot 50 000 människor befinner sig i Sverige utan tillstånd. Det leder ofelbart till ett växande skuggsamhälle med utanförskap och kriminalitet som följd. Vi behöver därför stärka polisens möjligheter att genomföra inre utlänningskontroller och avisa de som befinner sig i Sverige illegalt. De tillfälliga uppehållstillstånden ska vara kvar som huvudregel, det behövs skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring, krav på egenförsörjning och godkända språkkunskaper för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Kunskaper i svenska är nyckeln in i samhället. Anhöriginvandring ska vara fortsatt möjligt, men det ska krävas jobb och egenförsörjning för den som vill ta hit sin familj. Sverige kan ta emot människor som söker skydd. Men det kan inte ske kravlöst.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.