2018-06-15 08:09

2018-06-15 08:09

Så vill vi utveckla välfärden

Värmland: M-förslag

Politik

Nyligen antog vi moderater i Värmland vårt regionala valprogram. I det presenterar vi en rad konkreta förslag för att stärka välfärden i hela Värmland. För oss är det oerhört viktigt att välfärden kommer alla till del, oavsett vart i länet man bor. Värmländsk sjukvård ska präglas av tillgänglighet, hög kvalitet och respektfulla möten som sätter patienten i centrum. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården. Med digitaliseringen ökar tillgängligheten och de fysiska avstånden spelar mindre roll. Vi vill att vårdbesök i större utsträckning ska kunna göras via nätet. Men alla vårdbesök kan inte göras digitalt. Vårdköerna måste kortas. Det kan vi göra genom Moderaternas utvecklade nationella kömiljard som omfattar hela tre miljarder. Vi slår vakt om Värmlands tre sjukhus i Karlstad, Arvika och Torsby och vill att dessa ska utvecklas, likaså närvårdsplatserna. Vi vill stärka attraktiviteten för att arbeta inom vårdyrkena. Där är det lokala ledarskapet med närvarande chefer en viktig faktor för att skapa lägre sjukskrivningstal och en bättre arbetsmiljö. Med en mångfald av utförare finns det en fungerande arbetsmarknad för vårdens medarbetare. Vi kommer att verka för att medarbetarna i vården ska ha konkurrenskraftiga löner. En annan viktig fråga för oss är tydligare kvalitetskrav och en bättre uppföljning av den regionala verksamheten. Slutligen vill vi tackla problemet med den växande psykiska ohälsan som framför allt drabbar de unga. Därför satsar vi moderater på BUP; Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi slår vakt om Första Linjen som vi nu med glädje kan konstatera finns i hela Värmland. Med moderat politik kan välfärden i Värmland fortsätta att utvecklas.

Anton Bengtsson (M)

kandidat till landstinget/regionen på plats 8 från Sunne Fredrik Larsson (M) landstingsstyrelsens ordförande i Värmland

Nyligen antog vi moderater i Värmland vårt regionala valprogram. I det presenterar vi en rad konkreta förslag för att stärka välfärden i hela Värmland. För oss är det oerhört viktigt att välfärden kommer alla till del, oavsett vart i länet man bor. Värmländsk sjukvård ska präglas av tillgänglighet, hög kvalitet och respektfulla möten som sätter patienten i centrum. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med vården. Med digitaliseringen ökar tillgängligheten och de fysiska avstånden spelar mindre roll. Vi vill att vårdbesök i större utsträckning ska kunna göras via nätet. Men alla vårdbesök kan inte göras digitalt. Vårdköerna måste kortas. Det kan vi göra genom Moderaternas utvecklade nationella kömiljard som omfattar hela tre miljarder. Vi slår vakt om Värmlands tre sjukhus i Karlstad, Arvika och Torsby och vill att dessa ska utvecklas, likaså närvårdsplatserna. Vi vill stärka attraktiviteten för att arbeta inom vårdyrkena. Där är det lokala ledarskapet med närvarande chefer en viktig faktor för att skapa lägre sjukskrivningstal och en bättre arbetsmiljö. Med en mångfald av utförare finns det en fungerande arbetsmarknad för vårdens medarbetare. Vi kommer att verka för att medarbetarna i vården ska ha konkurrenskraftiga löner. En annan viktig fråga för oss är tydligare kvalitetskrav och en bättre uppföljning av den regionala verksamheten. Slutligen vill vi tackla problemet med den växande psykiska ohälsan som framför allt drabbar de unga. Därför satsar vi moderater på BUP; Barn- och ungdomspsykiatrin. Vi slår vakt om Första Linjen som vi nu med glädje kan konstatera finns i hela Värmland. Med moderat politik kan välfärden i Värmland fortsätta att utvecklas.

Anton Bengtsson (M)

kandidat till landstinget/regionen på plats 8 från Sunne Fredrik Larsson (M) landstingsstyrelsens ordförande i Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.