2018-05-14 11:25

2018-05-15 08:52

C kommer att gå på en propp

Sunne: Sunnes framtid förutsätter levande skolbyar

Skoldebatten

Efter det att de borgerliga partierna i kommunstyrelsen drev igenom beslutet att avveckla gymnasieskolans två teoretisk linjer fortsätter nu Centern med skolslakten. Centerns i dagarna presenterade budgetförslag för år 2019 bygger på, att all skolverksamhet ska avvecklas i Bäckalund. Man hävdar att man därigenom kan spara 4,9 miljoner kronor på årsbasis genom att bussa barnen till skolor i Sunne tätort och Lysvik. Något som även Liberalerna stöder.

Nu är den största kostnaden för den samlade skolverksamheten i Bäckalund hänförlig till personalkostnader. Av det bristfälliga material, som förvaltningschefen tagit fram, framgår att ”Omplacering kan göras av all behörig och tillsvidareanställt personal”. M.a.o. skulle nedläggning i Bäckalund inte resultera i några besparingar på personalsidan. Lägg till detta, att skolan i Bäckalund nyligen försetts med ett miljövänligt uppvärmningssystem för en miljon kronor och att skolan har ett bokfört värde på 3,1 miljoner kronor.

Försäljning av skolan kommer på sin höjd att inbringa 500 000 kr, analogt med försäljningen av Rottneros skola. Resultatet blir då en bokförd förlust på ca 2,6 miljoner kronor. Väljer man i stället rivning tillkommer rivningskostnader i storleksordningen 2 miljoner kronor, d.v.s. en samlad förlust om ca 5,1 miljoner kronor vid avveckling av skolan i Bäckalund. Lägg till detta, att tillkommande kostnader för skolskjutsar ej har beräknats. Därtill kommer kostnaderna för att bygga om skolor i tätorten och Lysvik, så att utrymme skapas för barnen från Bäckalund. Dessutom tvingas bygdens småbarnsföräldrar, att svara för förskolebarnens transporter till tätorten alternativt Lysvik.

Det är uppenbart att förslaget att avveckla all skolverksamhet i Bäckalund inte bygger på ett rationellt tänkande. Det handlar snarare om politisk prestige, centralbyråkraters fixering vid stordrift och en närmast personlig vendetta riktad mot byn Bäckalund. Centerns på riksnivå saluförda slogan ”Närodlad politik” gäller uppenbarligen inte i Sunne.

Som kuriosa kan nämnas att Centern också vill minska Kulturskolans budget med 500 000 kr, vilket sannolikt leder till att orkesterverksamheten avvecklas. Därutöver vill Centern minska budgeten för kostverksamheten med 200 000 kr genom minskade inköp av ekologiska produkter.

Men Centern kommer att gå på en propp. Man kommer inte ens med stöd av övriga borgerliga partier få igenom sin budget vid kommunfullmäktiges möte den 18 juni. Hela Sunne, liksom S och MP kommer att slå vakt om både byskolor och teoretiska gymnasielinjer. Sannolikt också SD.

Sunnes framtid förutsätter levande skolbyar och fortsatta teoretiska linjer vid vårt gymnasium. Det är nu upp till väljarna att vid höstens val slå fast detta och en gång för alla avfärda skolfrågorna från den politiska dagordningen.

Björn Gillberg

Hela Sunne

Efter det att de borgerliga partierna i kommunstyrelsen drev igenom beslutet att avveckla gymnasieskolans två teoretisk linjer fortsätter nu Centern med skolslakten. Centerns i dagarna presenterade budgetförslag för år 2019 bygger på, att all skolverksamhet ska avvecklas i Bäckalund. Man hävdar att man därigenom kan spara 4,9 miljoner kronor på årsbasis genom att bussa barnen till skolor i Sunne tätort och Lysvik. Något som även Liberalerna stöder.

Nu är den största kostnaden för den samlade skolverksamheten i Bäckalund hänförlig till personalkostnader. Av det bristfälliga material, som förvaltningschefen tagit fram, framgår att ”Omplacering kan göras av all behörig och tillsvidareanställt personal”. M.a.o. skulle nedläggning i Bäckalund inte resultera i några besparingar på personalsidan. Lägg till detta, att skolan i Bäckalund nyligen försetts med ett miljövänligt uppvärmningssystem för en miljon kronor och att skolan har ett bokfört värde på 3,1 miljoner kronor.

Försäljning av skolan kommer på sin höjd att inbringa 500 000 kr, analogt med försäljningen av Rottneros skola. Resultatet blir då en bokförd förlust på ca 2,6 miljoner kronor. Väljer man i stället rivning tillkommer rivningskostnader i storleksordningen 2 miljoner kronor, d.v.s. en samlad förlust om ca 5,1 miljoner kronor vid avveckling av skolan i Bäckalund. Lägg till detta, att tillkommande kostnader för skolskjutsar ej har beräknats. Därtill kommer kostnaderna för att bygga om skolor i tätorten och Lysvik, så att utrymme skapas för barnen från Bäckalund. Dessutom tvingas bygdens småbarnsföräldrar, att svara för förskolebarnens transporter till tätorten alternativt Lysvik.

Det är uppenbart att förslaget att avveckla all skolverksamhet i Bäckalund inte bygger på ett rationellt tänkande. Det handlar snarare om politisk prestige, centralbyråkraters fixering vid stordrift och en närmast personlig vendetta riktad mot byn Bäckalund. Centerns på riksnivå saluförda slogan ”Närodlad politik” gäller uppenbarligen inte i Sunne.

Som kuriosa kan nämnas att Centern också vill minska Kulturskolans budget med 500 000 kr, vilket sannolikt leder till att orkesterverksamheten avvecklas. Därutöver vill Centern minska budgeten för kostverksamheten med 200 000 kr genom minskade inköp av ekologiska produkter.

Men Centern kommer att gå på en propp. Man kommer inte ens med stöd av övriga borgerliga partier få igenom sin budget vid kommunfullmäktiges möte den 18 juni. Hela Sunne, liksom S och MP kommer att slå vakt om både byskolor och teoretiska gymnasielinjer. Sannolikt också SD.

Sunnes framtid förutsätter levande skolbyar och fortsatta teoretiska linjer vid vårt gymnasium. Det är nu upp till väljarna att vid höstens val slå fast detta och en gång för alla avfärda skolfrågorna från den politiska dagordningen.

Björn Gillberg

Hela Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.