2018-05-10 15:45

2018-05-10 15:45

Så ska Sunne utvecklas

Sunne: Liberalernas förslag för tillväxt

Så här vill Liberalerna att Sunne kommun ska utvecklas och växa! För oss Liberaler börjar allt med en bra skola och läraren är skolans viktigaste resurs. Varje förskolepedagog ska ha högst 6 barn att ansvara för, plats ska finnas utan väntetid och barnomsorg på obekväm arbetstid ska införas. Vi avsätter också pengar i budget för att fastanställd förskolepersonal ska få ett bidrag till arbetskläder, ca 700 kr/år.

Alla barn ska få förutsättningar att lämna åk 9 med godkända betyg. Grundskolan i Sunne ska ha behöriga lärare, elevhälsa, skolbibliotek och fungerande ämneslokaler och speciallärare för undervisning för barn med särskilda behov. För att klara detta behövs en förändrad skolstruktur. Alltför små skolenheter är kostsamma och i linje med det föreslår vi att Bäckalunds skola och Bäckens förskola avvecklas.

Gymnasieutbildningar är viktiga för våra ungdomar och företag. Vi värnar våra yrkesprogram som Industritekniska - och den grafiska utbildningen samt naturligtvis Södra Vikens program . Vad gäller de teoretiska utbildningarna måste kostnaderna minska. För få studenter på respektive program gör utbildningarna dyra. Liberalerna ger verksamheten ett sparkrav i budget ,vi har förtroende för våra rektorer och verksamhetschefer att de bäst kan bedöma hur pengarna ska användas.

Personer som p.g.a. ålder eller sjukdom behöver stöd dygnet runt ska få plats på särskilt boende då behovet uppstår. Ett nytt särskilt boende för dygnetrunt vård bör påbörjas under nästa mandatperiod och vi ser gärna att driften görs på entreprenad. Varm eller kyld mat och två matalternativ ska finnas liksom större valfrihet i den biståndsbedömda hemtjänsttiden.

Vi Liberaler försvarar rätten till personlig assistans. Försäkringskassans ”översyn” av assistansen innebär stora förändringar för den enskilde och övervältringskostnader till kommunen. Detta får inte fortsätta. Assistansreformen måste upprätthållas så som syftet en gång var.

Jobb ger egen lön och friheten att leva sitt eget liv. Också personer med funktionsvariationer har rätt till arbete. Projekt för arbete och sysselsättning drivs inom kommunens verksamheter. Här är det angeläget att vi inkluderar alla grupper så att ingen hamnar utanför.

Jobb skapas av företag. Detaljplanerat område ska alltid finnas för företagare som vill etablera sig. En enkel och snabb myndighetsutövning är viktig.

För att ”komma i kapp arbetet” med kommunal tillsyn inom plan och bygglagens område avsätter vi pengar i 2019 års budget,det gäller framförallt ventilationer,hissar och liftar samt enkelt avhjälpta hinder.

Kommunen ska inte konkurrera med privata entreprenörer. Därför vill vi att Kolsnäs motionscenter, Sundsbergs gårds café o utställningslokal och Tossebergsklätten ska arrenderas ut.

En attraktiv kommun ska vara tillgänglig och ha ett kultur och fritidsutbud. Vi jobbar för en fungerande kollektivtrafik där Fryksdalsbanan och busstrafiken kompletterar varandra, inte går parallellt.

Flera av de aktiviteter som finns drivs ideellt. Därför är föreningsbidrag betydelsefulla och ska stötta föreningar i hela kommunen.

Många lekparker har stängts p.g.a. eftersatt underhåll. Därför vill vi fördubbla investeringarna för lekparker de närmaste åren.

Vi vill fortsätta utbyggnaden av gång och cykelvägar. Högsta prioritet har säkra gc-vägar till skolorna och byggnationen av en ny gc-bro mellan Torvnäs och Strandvägen.

Vår natur är vår styrka och vi ska vara rädda om den men vi vill kunna leva och bo nära vatten. Kommunen ska ha större inflytande över strandskyddet så att den som önskar ska få bygga sjönära. Länsstyrelsens utvidgade strandskydd bör förändras.

Kommunen ska upphandla närproducerade livsmedel. Positivt för miljön och för våra företagare.

En ny Norra bro över Frykensundet är ett problem att lösa. Vi måste få med oss Trafikverket och övriga Värmlandskommuner men även vara beredda att satsa själva. För att få till stånd bron måste vi ha en stark ekonomi. Förutsättningen för det är att invånarantalet inte minskar, att vi får behålla de företagare vi har idag och samtidigt locka nya som väljer att starta och driva företag i Sunne kommun.

Marianne Åhman, Barbro Dolling, Emma Pollack, Emanuel Olsson

Liberalernas kommunfullmäktigegrupp

Så här vill Liberalerna att Sunne kommun ska utvecklas och växa! För oss Liberaler börjar allt med en bra skola och läraren är skolans viktigaste resurs. Varje förskolepedagog ska ha högst 6 barn att ansvara för, plats ska finnas utan väntetid och barnomsorg på obekväm arbetstid ska införas. Vi avsätter också pengar i budget för att fastanställd förskolepersonal ska få ett bidrag till arbetskläder, ca 700 kr/år.

Alla barn ska få förutsättningar att lämna åk 9 med godkända betyg. Grundskolan i Sunne ska ha behöriga lärare, elevhälsa, skolbibliotek och fungerande ämneslokaler och speciallärare för undervisning för barn med särskilda behov. För att klara detta behövs en förändrad skolstruktur. Alltför små skolenheter är kostsamma och i linje med det föreslår vi att Bäckalunds skola och Bäckens förskola avvecklas.

Gymnasieutbildningar är viktiga för våra ungdomar och företag. Vi värnar våra yrkesprogram som Industritekniska - och den grafiska utbildningen samt naturligtvis Södra Vikens program . Vad gäller de teoretiska utbildningarna måste kostnaderna minska. För få studenter på respektive program gör utbildningarna dyra. Liberalerna ger verksamheten ett sparkrav i budget ,vi har förtroende för våra rektorer och verksamhetschefer att de bäst kan bedöma hur pengarna ska användas.

Personer som p.g.a. ålder eller sjukdom behöver stöd dygnet runt ska få plats på särskilt boende då behovet uppstår. Ett nytt särskilt boende för dygnetrunt vård bör påbörjas under nästa mandatperiod och vi ser gärna att driften görs på entreprenad. Varm eller kyld mat och två matalternativ ska finnas liksom större valfrihet i den biståndsbedömda hemtjänsttiden.

Vi Liberaler försvarar rätten till personlig assistans. Försäkringskassans ”översyn” av assistansen innebär stora förändringar för den enskilde och övervältringskostnader till kommunen. Detta får inte fortsätta. Assistansreformen måste upprätthållas så som syftet en gång var.

Jobb ger egen lön och friheten att leva sitt eget liv. Också personer med funktionsvariationer har rätt till arbete. Projekt för arbete och sysselsättning drivs inom kommunens verksamheter. Här är det angeläget att vi inkluderar alla grupper så att ingen hamnar utanför.

Jobb skapas av företag. Detaljplanerat område ska alltid finnas för företagare som vill etablera sig. En enkel och snabb myndighetsutövning är viktig.

För att ”komma i kapp arbetet” med kommunal tillsyn inom plan och bygglagens område avsätter vi pengar i 2019 års budget,det gäller framförallt ventilationer,hissar och liftar samt enkelt avhjälpta hinder.

Kommunen ska inte konkurrera med privata entreprenörer. Därför vill vi att Kolsnäs motionscenter, Sundsbergs gårds café o utställningslokal och Tossebergsklätten ska arrenderas ut.

En attraktiv kommun ska vara tillgänglig och ha ett kultur och fritidsutbud. Vi jobbar för en fungerande kollektivtrafik där Fryksdalsbanan och busstrafiken kompletterar varandra, inte går parallellt.

Flera av de aktiviteter som finns drivs ideellt. Därför är föreningsbidrag betydelsefulla och ska stötta föreningar i hela kommunen.

Många lekparker har stängts p.g.a. eftersatt underhåll. Därför vill vi fördubbla investeringarna för lekparker de närmaste åren.

Vi vill fortsätta utbyggnaden av gång och cykelvägar. Högsta prioritet har säkra gc-vägar till skolorna och byggnationen av en ny gc-bro mellan Torvnäs och Strandvägen.

Vår natur är vår styrka och vi ska vara rädda om den men vi vill kunna leva och bo nära vatten. Kommunen ska ha större inflytande över strandskyddet så att den som önskar ska få bygga sjönära. Länsstyrelsens utvidgade strandskydd bör förändras.

Kommunen ska upphandla närproducerade livsmedel. Positivt för miljön och för våra företagare.

En ny Norra bro över Frykensundet är ett problem att lösa. Vi måste få med oss Trafikverket och övriga Värmlandskommuner men även vara beredda att satsa själva. För att få till stånd bron måste vi ha en stark ekonomi. Förutsättningen för det är att invånarantalet inte minskar, att vi får behålla de företagare vi har idag och samtidigt locka nya som väljer att starta och driva företag i Sunne kommun.

Marianne Åhman, Barbro Dolling, Emma Pollack, Emanuel Olsson

Liberalernas kommunfullmäktigegrupp

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.