2018-02-23 09:37

2018-02-23 09:37

Handikappersättningen måste få vara kvar

Funktionshinder: Regeringen vill skrota synskadades frihet

Regeringen vill skrota handikappersättningen.

Den ska bytas ut mot en merkostnadsersättning.

En enkel princip ska ersättas av ett krångligt system både för oss blinda/gravt synskadade och för samhället.

Regeringen tycker de nuvarande reglerna bör ”utmönstras” för att de är omoderna.

Många personer med grav synnedsättning/blindhet är oroliga för vad regeringens förslag att skrota handikappersättningen för med sig.

Idag får vi ett månadsbidrag för att täcka de extrakostnader funktionsnedsättningen för med sig.

Att behålla dagens enkla system med en schablon som täcker mina merkostnader är knappast omodernt. Enligt ett regeringsförslag måste jag istället redovisa mina merkostnader.

Att ta bort schablonersättningen skulle slå hårt mot min ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Ersättning kopplad till diagnos är rimligare, enklare och rättvisare.

Allt kommer att bli mycket krångligare både för mig och för Försäkringskassan som ska godkänna mina merkostnader.

Exempel på merkostnader:

• Synskadade måste handla i den butik där vi kan få personlig service, oavsett priserna.

• Svårare än andra att hitta extrapriser.

• Ett extra stort slitage på skor och kläder – både på grund av särskilt stor nötning vid användning och på grund av tätare tvättar.

• Kostnader för viss städning och underhåll av hemmet som den som ser inte har.

• Kostnader för gentjänster till vänner och anhöriga som på frivillig basis hjälper till med praktiska saker som har med synnedsättningen att göra.

• Att ibland tvingas betala ledsagarens mat, fika eller entrébiljett vid evenemang.

Vilka merkostnader som Försäkringskassan kommer att godkänna om handikappersättningen skrotas är inte lätt att veta.

Tisdagen den 27 februari överlämnar Synskadades Riksförbund namninsamlingen ”Säkra handikappersättningen” till riksdagens socialförsäkringsutskott vid en manifestation på Mynttorget i Stockholm.

Att ta bort schablonersättningen för blinda/gravt synskadade vittnar om beslutsfattarnas okunskap och måste därför stoppas!

Skrotad handikappersättning = skrotad frihet för synskadade.

Toleif Högberg

Sunne

Regeringen vill skrota handikappersättningen.

Den ska bytas ut mot en merkostnadsersättning.

En enkel princip ska ersättas av ett krångligt system både för oss blinda/gravt synskadade och för samhället.

Regeringen tycker de nuvarande reglerna bör ”utmönstras” för att de är omoderna.

Många personer med grav synnedsättning/blindhet är oroliga för vad regeringens förslag att skrota handikappersättningen för med sig.

Idag får vi ett månadsbidrag för att täcka de extrakostnader funktionsnedsättningen för med sig.

Att behålla dagens enkla system med en schablon som täcker mina merkostnader är knappast omodernt. Enligt ett regeringsförslag måste jag istället redovisa mina merkostnader.

Att ta bort schablonersättningen skulle slå hårt mot min ekonomi, vardagsliv och personliga integritet. Ersättning kopplad till diagnos är rimligare, enklare och rättvisare.

Allt kommer att bli mycket krångligare både för mig och för Försäkringskassan som ska godkänna mina merkostnader.

Exempel på merkostnader:

• Synskadade måste handla i den butik där vi kan få personlig service, oavsett priserna.

• Svårare än andra att hitta extrapriser.

• Ett extra stort slitage på skor och kläder – både på grund av särskilt stor nötning vid användning och på grund av tätare tvättar.

• Kostnader för viss städning och underhåll av hemmet som den som ser inte har.

• Kostnader för gentjänster till vänner och anhöriga som på frivillig basis hjälper till med praktiska saker som har med synnedsättningen att göra.

• Att ibland tvingas betala ledsagarens mat, fika eller entrébiljett vid evenemang.

Vilka merkostnader som Försäkringskassan kommer att godkänna om handikappersättningen skrotas är inte lätt att veta.

Tisdagen den 27 februari överlämnar Synskadades Riksförbund namninsamlingen ”Säkra handikappersättningen” till riksdagens socialförsäkringsutskott vid en manifestation på Mynttorget i Stockholm.

Att ta bort schablonersättningen för blinda/gravt synskadade vittnar om beslutsfattarnas okunskap och måste därför stoppas!

Skrotad handikappersättning = skrotad frihet för synskadade.

Toleif Högberg

Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.