2017-10-26 15:58

2017-10-27 08:37

En skolmiljö där alla mår bra

Svar :

Till insändaren ”Ska en skola skötas så här?”:

Till föräldrar i Bäckalund!

Vi läser och hör kritiken som ni framför – i flera insändare och i möten. Vi arbetar vidare för att alla barn och anställda ska ha en trygg skolmiljö som främjar inlärningsprocessen och kreativiteten. Sunne kommuns värdegrund är respekt, utveckling och professionalism. Det innebär bland annat att vi kommunicerar med respekt för alla involverade! Vi vill inget annat än att forma en skolmiljö där alla trivs och mår bra. Målsättningen med våra åtgärder är att nå dit. För att klara det behöver skolan nu få tid och arbetsro.

Vi ser det som helt oacceptabelt att en tjänsteman, utan någon som helst saklig grund, utpekas med namn och anges som kriminell. Vi diskuterar gärna sakfrågor men accepterar inte denna diskussionsnivå.

En enig kommunstyrelse med representanter från samtliga partier, Sunne kommun

Berit Westergren

kommunchef

Till föräldrar i Bäckalund!

Vi läser och hör kritiken som ni framför – i flera insändare och i möten. Vi arbetar vidare för att alla barn och anställda ska ha en trygg skolmiljö som främjar inlärningsprocessen och kreativiteten. Sunne kommuns värdegrund är respekt, utveckling och professionalism. Det innebär bland annat att vi kommunicerar med respekt för alla involverade! Vi vill inget annat än att forma en skolmiljö där alla trivs och mår bra. Målsättningen med våra åtgärder är att nå dit. För att klara det behöver skolan nu få tid och arbetsro.

Vi ser det som helt oacceptabelt att en tjänsteman, utan någon som helst saklig grund, utpekas med namn och anges som kriminell. Vi diskuterar gärna sakfrågor men accepterar inte denna diskussionsnivå.

En enig kommunstyrelse med representanter från samtliga partier, Sunne kommun

Berit Westergren

kommunchef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.