2017-10-23 13:48

2017-10-23 13:48

Ska en skola skötas så här?

Bäckalunds skola: Sjukskrivningar och bristfällig undervisning

Det har nu gått mer än två månader sedan skolstart. Tidigt började föräldrar i Bäckalund att reagera på att barnens behov inte tillgodosågs. Under dessa två månader har personal varit och är fortfarande sjukskrivna, barn har försvunnit från skolområdet, bristfällig undervisning samt barnsäkerhet präglar barnens vardag.

Lagen om grundläggande utbildning säger att en skoldag för årskurs 1–2 får omfatta högst fem lektioner där varje lektion minst ska innehålla 45 minuters undervisning. Enligt dagens skolschema för årskurs 1–2 i Bäckalunds skola har eleverna åtta lektioner varav många lektioner endast är 15 minuter långa. Av dessa 15-minuterslektioner är det fem stycken som är i ämnet svenska. Hur ska en god undervisning kunna tillgodoses när lektionerna är så korta?

Något som också är nytt för detta läsår är att eleverna i klass 1 och 6 i Bäckalund har gått miste om teaterföreställningar som alla skolor i hela Sunne blivit inbjudna till. Varför får inte våra barn ta del av det kulturella utbudet? Något som också är märkligt är att föräldrarna inte fått någon information angående detta. Ytterligare en händelse som eleverna gått miste om är den obligatoriska busskursen som varje år hålls för elever i Sunne kommun, hur kan detta komma sig?

Rektorsanalysen som gjorts på kommunal nivå ledde till att en biträdande rektor tillsattes. Vad nu den rektorn åstadkommit är fortfarande en fråga. Borde inte det märkas i verksamheten? Istället har nu ytterligare en rektor blivit tillsatt och ska nu vara stationerad på skolan.

Ett föräldramöte ägde rum för tre veckor sedan där den förra rektorn och skolchefen utlovade ett uppföljningsmöte inom tre veckor vilket nu föräldrarna fortfarande väntar på. På mötet som var hade det i brevet inför mötet skrivits att det skulle ske med respekt och god dialog. När föräldrarna uttryckte sin frustration ville skolchefen avsluta mötet på grund av att det började bli otrevligt. Dessutom hade kommunchef och kommunalråd blivit inbjudna av föräldrarna till mötet men visade inget intresse för att närvara. Skolchefen inledde mötet med att förklara att det varit oturligt med alla sjukskrivningar men att det är vanligt med förkylningar eftersom det nu är höst.

Situationen är nu som sådan att det endast finns en ordinarie lärare och flera sjukskrivningar. I SVT den 5/10 kl 08.05 har lärarförbundet sagt att de kräver mer resurser och tydligare arbetsledning samt att flera lärare är sjukskrivna. Dessa uppgifter pekar i riktningen att sjukskrivningarna inte beror på förkylningar utan i själva verket på arbetsmiljön. Det har kommit till föräldrarnas kännedom att skolledningen jobbar aktivt med situationen. Vad är det egentligen de jobbar med och hur kommer det sig att situationen inte blir bättre? Elever riskerar att inte nå målen och att hamna rejält efter. Föräldrar tog kontakt med verksamhetschef Anna Ullenius under fredagen den 20/10 för att försöka få lite information om läget på Bäckalunds skola.Föräldrarna undrade också när uppföljningsmötet kommer äga rum. Svaret var att det inte kommer bli något möte för att förra mötet inte var så trevligt.

Redan 2012 skrevs ett brev till ledamöter i Sunne kommunfullmäktige där bland andra nuvarande verksamhetschef Anna Ullenius skrev ”arbetsmiljön är på flera håll så usel att slitage och flera års bristande underhåll i fastigheterna skriker rakt ut till barn och personal att – ni är ingenting värda”. Dessutom skrevs att folk ska lyssna på de som arbetar professionellt med skolans uppdrag för de vet vad de gör bara de tillåts göra det jobbet. Efter allt som hänt i Bäckalund ställer vi nu oss frågan: Är det så här en skola ska skötas när rätt kompetens präglar verksamheten?

Föräldrar i Bäckalund

Det har nu gått mer än två månader sedan skolstart. Tidigt började föräldrar i Bäckalund att reagera på att barnens behov inte tillgodosågs. Under dessa två månader har personal varit och är fortfarande sjukskrivna, barn har försvunnit från skolområdet, bristfällig undervisning samt barnsäkerhet präglar barnens vardag.

Lagen om grundläggande utbildning säger att en skoldag för årskurs 1–2 får omfatta högst fem lektioner där varje lektion minst ska innehålla 45 minuters undervisning. Enligt dagens skolschema för årskurs 1–2 i Bäckalunds skola har eleverna åtta lektioner varav många lektioner endast är 15 minuter långa. Av dessa 15-minuterslektioner är det fem stycken som är i ämnet svenska. Hur ska en god undervisning kunna tillgodoses när lektionerna är så korta?

Något som också är nytt för detta läsår är att eleverna i klass 1 och 6 i Bäckalund har gått miste om teaterföreställningar som alla skolor i hela Sunne blivit inbjudna till. Varför får inte våra barn ta del av det kulturella utbudet? Något som också är märkligt är att föräldrarna inte fått någon information angående detta. Ytterligare en händelse som eleverna gått miste om är den obligatoriska busskursen som varje år hålls för elever i Sunne kommun, hur kan detta komma sig?

Rektorsanalysen som gjorts på kommunal nivå ledde till att en biträdande rektor tillsattes. Vad nu den rektorn åstadkommit är fortfarande en fråga. Borde inte det märkas i verksamheten? Istället har nu ytterligare en rektor blivit tillsatt och ska nu vara stationerad på skolan.

Ett föräldramöte ägde rum för tre veckor sedan där den förra rektorn och skolchefen utlovade ett uppföljningsmöte inom tre veckor vilket nu föräldrarna fortfarande väntar på. På mötet som var hade det i brevet inför mötet skrivits att det skulle ske med respekt och god dialog. När föräldrarna uttryckte sin frustration ville skolchefen avsluta mötet på grund av att det började bli otrevligt. Dessutom hade kommunchef och kommunalråd blivit inbjudna av föräldrarna till mötet men visade inget intresse för att närvara. Skolchefen inledde mötet med att förklara att det varit oturligt med alla sjukskrivningar men att det är vanligt med förkylningar eftersom det nu är höst.

Situationen är nu som sådan att det endast finns en ordinarie lärare och flera sjukskrivningar. I SVT den 5/10 kl 08.05 har lärarförbundet sagt att de kräver mer resurser och tydligare arbetsledning samt att flera lärare är sjukskrivna. Dessa uppgifter pekar i riktningen att sjukskrivningarna inte beror på förkylningar utan i själva verket på arbetsmiljön. Det har kommit till föräldrarnas kännedom att skolledningen jobbar aktivt med situationen. Vad är det egentligen de jobbar med och hur kommer det sig att situationen inte blir bättre? Elever riskerar att inte nå målen och att hamna rejält efter. Föräldrar tog kontakt med verksamhetschef Anna Ullenius under fredagen den 20/10 för att försöka få lite information om läget på Bäckalunds skola.Föräldrarna undrade också när uppföljningsmötet kommer äga rum. Svaret var att det inte kommer bli något möte för att förra mötet inte var så trevligt.

Redan 2012 skrevs ett brev till ledamöter i Sunne kommunfullmäktige där bland andra nuvarande verksamhetschef Anna Ullenius skrev ”arbetsmiljön är på flera håll så usel att slitage och flera års bristande underhåll i fastigheterna skriker rakt ut till barn och personal att – ni är ingenting värda”. Dessutom skrevs att folk ska lyssna på de som arbetar professionellt med skolans uppdrag för de vet vad de gör bara de tillåts göra det jobbet. Efter allt som hänt i Bäckalund ställer vi nu oss frågan: Är det så här en skola ska skötas när rätt kompetens präglar verksamheten?

Föräldrar i Bäckalund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.