2017-10-05 16:08

2017-10-05 16:08

Varför köpa namn?

Sunne: Märkligt argument

Kommunfullmäktige beslutade den 2/10 att byta namn på kommunens helägda bolag Sunne Bostads AB till Sunne Fastighets AB, detta namn är upptaget och ägs i dag av ett privat företag som kräver 100 000 kr för namnrättigheten. Därtill kommer alla kostnader för att utplåna det gamla namnet på fasader, bilar mm. Trots detta väljer en majoritet i fullmäktige att godkänna namnbyte av det allmännyttiga bostadsbolaget.

Det började med att Sunne Bostads AB skulle ta över fastighetsförvaltningen på kommunala fastigheter för att samla arbetet under ett tak. Det är ett beslut som vi har röstat för och som förhoppningsvis kommer att effektivisera driften av kommunens fastigheter. Den stora frågan är varför bolaget måste byta namn för att det läggs till en ytterligare uppgift som är intern inom kommunen, och varför måste man då köpa ett redan existerande namn istället för att byta till ett eget påhittat namn som är gratis. Det lär inte direkt förvirra kommunens tjänstemän över bolagets nya funktion gentemot kommunen om vi inte också fastställer det i ett nytt namn. Bolaget kommer fortsatt ha samma funktion som tidigare gentemot allmänheten, dvs som bostadsbolag.

Vi ställde därför frågan hur gynnar det här våra kommuninvånare? Vi har inte fått något svar. Jag ställde den frågan direkt till kommunalrådet Gunilla Ingemyr (C) på fullmäktigemötet, hon vägrade ställa sig i talarstolen för att ens försöka svara på frågan. Vi vet varför hon vägrade, det finns nämligen bara ett sanningsenligt svar på den frågan. Det gynnar inte kommuninvånarna på något sätt.

Som om det inte skulle vara illa nog, klargjorde också Centerpartiet och Socialdemokraterna att de anser namnfrågan som ganska oviktig. Vi håller fullständigt med om att namnet är i stort sett betydelselöst. Skillnaden är att de är villiga att lägga hundratusentals kronor på något som inte kan gynna kommunen eller dess invånare.

Jasidan menar att det är en förtroendefråga, vi måste ha förtroende för styrelsen och därför måste vi göra som dom vill. Det är troligtvis det märkligaste argumentet jag någonsin hört i en politisk diskussion. Mitt förtroende för bolagsstyrelsen eller någon annan för den delen är inte beroende av att vi tycker samma sak i varje enskild fråga. I det här fallet yttrade styrelsen ett önskemål att byta namn, namnbyte är en ägarfråga i Sunne precis som det är i resten av riket. Vilket innebär att det är Centerpartiets, Socialdemokraternas och Liberalernas fullmäktigeledamöter som är personligt ansvariga för att dessa hundratusentals kronor nu ska betalas ut utan att kommunens invånare får något för pengarna.

Jag föreslår därför att ni, kommunens invånare och våra uppdragsgivare, vänder er till er närmsta vän, granne eller familjemedlem som är ledamot i fullmäktige för C, S eller L och frågar dem hur det här gynnar er. Vänd er inte bara till Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S) utan vänd er till den vanliga ledamoten, för den har lika stort personligt ansvar i den här frågan som kommunalrådet har. Fråga dem, Hur gynnar det här oss? Och acceptera inte tystnad som svar.

Fredrik Andersson

Vice ordförande, SunneModeraterna

Kommunfullmäktige beslutade den 2/10 att byta namn på kommunens helägda bolag Sunne Bostads AB till Sunne Fastighets AB, detta namn är upptaget och ägs i dag av ett privat företag som kräver 100 000 kr för namnrättigheten. Därtill kommer alla kostnader för att utplåna det gamla namnet på fasader, bilar mm. Trots detta väljer en majoritet i fullmäktige att godkänna namnbyte av det allmännyttiga bostadsbolaget.

Det började med att Sunne Bostads AB skulle ta över fastighetsförvaltningen på kommunala fastigheter för att samla arbetet under ett tak. Det är ett beslut som vi har röstat för och som förhoppningsvis kommer att effektivisera driften av kommunens fastigheter. Den stora frågan är varför bolaget måste byta namn för att det läggs till en ytterligare uppgift som är intern inom kommunen, och varför måste man då köpa ett redan existerande namn istället för att byta till ett eget påhittat namn som är gratis. Det lär inte direkt förvirra kommunens tjänstemän över bolagets nya funktion gentemot kommunen om vi inte också fastställer det i ett nytt namn. Bolaget kommer fortsatt ha samma funktion som tidigare gentemot allmänheten, dvs som bostadsbolag.

Vi ställde därför frågan hur gynnar det här våra kommuninvånare? Vi har inte fått något svar. Jag ställde den frågan direkt till kommunalrådet Gunilla Ingemyr (C) på fullmäktigemötet, hon vägrade ställa sig i talarstolen för att ens försöka svara på frågan. Vi vet varför hon vägrade, det finns nämligen bara ett sanningsenligt svar på den frågan. Det gynnar inte kommuninvånarna på något sätt.

Som om det inte skulle vara illa nog, klargjorde också Centerpartiet och Socialdemokraterna att de anser namnfrågan som ganska oviktig. Vi håller fullständigt med om att namnet är i stort sett betydelselöst. Skillnaden är att de är villiga att lägga hundratusentals kronor på något som inte kan gynna kommunen eller dess invånare.

Jasidan menar att det är en förtroendefråga, vi måste ha förtroende för styrelsen och därför måste vi göra som dom vill. Det är troligtvis det märkligaste argumentet jag någonsin hört i en politisk diskussion. Mitt förtroende för bolagsstyrelsen eller någon annan för den delen är inte beroende av att vi tycker samma sak i varje enskild fråga. I det här fallet yttrade styrelsen ett önskemål att byta namn, namnbyte är en ägarfråga i Sunne precis som det är i resten av riket. Vilket innebär att det är Centerpartiets, Socialdemokraternas och Liberalernas fullmäktigeledamöter som är personligt ansvariga för att dessa hundratusentals kronor nu ska betalas ut utan att kommunens invånare får något för pengarna.

Jag föreslår därför att ni, kommunens invånare och våra uppdragsgivare, vänder er till er närmsta vän, granne eller familjemedlem som är ledamot i fullmäktige för C, S eller L och frågar dem hur det här gynnar er. Vänd er inte bara till Gunilla Ingemyr (C) och Tobias Eriksson (S) utan vänd er till den vanliga ledamoten, för den har lika stort personligt ansvar i den här frågan som kommunalrådet har. Fråga dem, Hur gynnar det här oss? Och acceptera inte tystnad som svar.

Fredrik Andersson

Vice ordförande, SunneModeraterna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.