2017-09-09 09:37

2017-09-09 09:37

Nollvision mot självmord

Sverige: Dödsolyckor orsakade av psykisk ohälsa

Samhälle

Fyra sekunder. Vad hinner du tänka på fyra sekunder? För den som hoppar från Golden Gate-bron tar det fyra sekunder att träffa vattenytan. Av de fåtal som överlever, hinner de flesta tänka att de ångrar sig.

I Sverige dör 1 500 människor varje år på grund av dödsolyckor orsakade av psykisk ohälsa, 30 liv i veckan. 150 000 personer lever med självmordstankar. När den här dagen är slut har ytterligare fyra personer dött. Jag är säker på att de allra flesta som läser denna text, känner någon i sin närhet som mist eller varit nära att mista livet på grund av psykisk ohälsa. Det drabbar inte bara den enskilde utan även anhöriga och innebär tung samhällsekonomisk kostnad. Det är orimligt och ovärdigt att vi har den situationen i Sverige år 2017. Förändring måste ske! Vi inom politiken måste sätta psykisk ohälsa högt upp på dagordningen, annars kommer ingenting att förändras.

Sverige behöver införa nollvision mot dödsolyckor orsakade av psykisk ohälsa. Varje kommun och landsting i landet måste ta fram tydliga handlingsplaner för att kunna avvärja risker och hjälpa människor i alla åldrar. Genom att se och hjälpa människor i tid, kommer vi rädda liv och bedriva betydligt effektivare vård än vad som är fallet idag.

Den allmänna kunskapsnivån måste höjas och stigmatiseringen kring psykisk ohälsa måste bort. Myter som att självmord inte går att avvärja, enbart drabbar ensamvargar och att ett öppet samtal om självmord skulle ”väcka den björn som sover” måste bekämpas. Mellan 85–90 procent av de som försökt ta sitt liv, tillfrisknar och återvänder till livet. Enbart genom att frågan ges prioritet och utrymme kan vi hjälpa de som ligger i riskzon, men som inte förmår söka hjälp av egen kraft.

Alla människor har rätt till liv, och det är min fasta övertygelse att politiken ansvarar för att slå vakt om denna fundamentala rättighet.

Sophie Janulf

riksdagskandidat från Sunne för Centerpartiet

Fyra sekunder. Vad hinner du tänka på fyra sekunder? För den som hoppar från Golden Gate-bron tar det fyra sekunder att träffa vattenytan. Av de fåtal som överlever, hinner de flesta tänka att de ångrar sig.

I Sverige dör 1 500 människor varje år på grund av dödsolyckor orsakade av psykisk ohälsa, 30 liv i veckan. 150 000 personer lever med självmordstankar. När den här dagen är slut har ytterligare fyra personer dött. Jag är säker på att de allra flesta som läser denna text, känner någon i sin närhet som mist eller varit nära att mista livet på grund av psykisk ohälsa. Det drabbar inte bara den enskilde utan även anhöriga och innebär tung samhällsekonomisk kostnad. Det är orimligt och ovärdigt att vi har den situationen i Sverige år 2017. Förändring måste ske! Vi inom politiken måste sätta psykisk ohälsa högt upp på dagordningen, annars kommer ingenting att förändras.

Sverige behöver införa nollvision mot dödsolyckor orsakade av psykisk ohälsa. Varje kommun och landsting i landet måste ta fram tydliga handlingsplaner för att kunna avvärja risker och hjälpa människor i alla åldrar. Genom att se och hjälpa människor i tid, kommer vi rädda liv och bedriva betydligt effektivare vård än vad som är fallet idag.

Den allmänna kunskapsnivån måste höjas och stigmatiseringen kring psykisk ohälsa måste bort. Myter som att självmord inte går att avvärja, enbart drabbar ensamvargar och att ett öppet samtal om självmord skulle ”väcka den björn som sover” måste bekämpas. Mellan 85–90 procent av de som försökt ta sitt liv, tillfrisknar och återvänder till livet. Enbart genom att frågan ges prioritet och utrymme kan vi hjälpa de som ligger i riskzon, men som inte förmår söka hjälp av egen kraft.

Alla människor har rätt till liv, och det är min fasta övertygelse att politiken ansvarar för att slå vakt om denna fundamentala rättighet.

Sophie Janulf

riksdagskandidat från Sunne för Centerpartiet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.