2017-09-08 08:53

2017-09-08 08:53

Brukar aldrig ångra markköp

Sunne: "Ökar våra chanser att få Norra bron till stånd"

Svar

på Björn Gillbergs insändare ang. Kommunalt miljonslöseri.

Som politiker ställs man hela tiden inför frågan: ”hur använder vi skattebetalarnas pengar på bästa sätt för att Sunne ska vara en bra plats att leva på nu och i framtiden?” I de flesta fall är vi politiker i Sunne överens, men då och då har vi olika åsikter. Det är det som är politik. När det gäller köpet av fastigheten Norra Arneby 1:35 så är det inte en enkel fråga eftersom ingen av oss med hundraprocentig säkerhet vet hur framtiden ser ut.

Det Centerpartiet grundar sitt beslut på är att vi behöver förbereda så mycket som möjligt för att förenkla processen för byggandet av Norra Bron. Dessutom behöver vi den marken för att eventuellt kunna byta till oss mark som är ännu viktigare för brobygget. Det är väldigt svårt att bedöma om priset är marknadsmässigt eller ej. En kommun kan dock, tyvärr, sällan köpa billigt. Ingen vet om det blir billigare eller dyrare om det läggs ut på öppna marknaden.

Det historien lärt oss är att kommunen aldrig brukar ångra ett markköp, det man oftast ångrar är all mark man inte köpte när tillfälle gavs. Dessutom är mark oftast enkelt att avyttra och kan även stiga i pris. Enligt Centerpartiet är detta en investering som ökar våra chanser att få Norra bron till stånd.

Centerpartiet i Sunne

på Björn Gillbergs insändare ang. Kommunalt miljonslöseri.

Som politiker ställs man hela tiden inför frågan: ”hur använder vi skattebetalarnas pengar på bästa sätt för att Sunne ska vara en bra plats att leva på nu och i framtiden?” I de flesta fall är vi politiker i Sunne överens, men då och då har vi olika åsikter. Det är det som är politik. När det gäller köpet av fastigheten Norra Arneby 1:35 så är det inte en enkel fråga eftersom ingen av oss med hundraprocentig säkerhet vet hur framtiden ser ut.

Det Centerpartiet grundar sitt beslut på är att vi behöver förbereda så mycket som möjligt för att förenkla processen för byggandet av Norra Bron. Dessutom behöver vi den marken för att eventuellt kunna byta till oss mark som är ännu viktigare för brobygget. Det är väldigt svårt att bedöma om priset är marknadsmässigt eller ej. En kommun kan dock, tyvärr, sällan köpa billigt. Ingen vet om det blir billigare eller dyrare om det läggs ut på öppna marknaden.

Det historien lärt oss är att kommunen aldrig brukar ångra ett markköp, det man oftast ångrar är all mark man inte köpte när tillfälle gavs. Dessutom är mark oftast enkelt att avyttra och kan även stiga i pris. Enligt Centerpartiet är detta en investering som ökar våra chanser att få Norra bron till stånd.

Centerpartiet i Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.