2017-06-16 08:52

2017-06-16 08:52

Populistisk taktik av Gillberg

Sunne: "Känns konstigt att du hoppar på oss"

Det stämmer Björn att vår budget föll på grund av ert aktiva stöd för en borgerlig budget. Vi har inte haft 1 %-målet som det viktigaste, utan att ge verksamheten bästa förutsättningar utifrån läget att klara av sitt arbete på bästa sätt.

Angående barnens hälsa så är den satsningen med i vår budget för att skapa en bra förutsättning och även miljöledningssystem men det väljer du inte heller att nämna. Det känns verkligen konstigt att du hoppar på oss angående den extra lönesatsningen när du senast i mars månad, valde då att säga nej tillsammans med borgligheten till det förslag vi la från Socialdemokraterna, om en satsning på lönegruppen. Kan ju tycka att det endast är populistisk taktik från att säga nej till att hoppa på tåget tre månader senare och kopiera vårt förslag.

Du hade redan då möjlighet och rösta för förslaget och förverkliga det med oss men då valde du inte att göra det utan gå med borgerligheten!

Vi ser med glädjande ögon att borgerligheten återigen har på förslag att införa heltider och det lär inte vara Hela Sunne eller borgarnas förtjänst att den är med återigen. Angående simbassängen så var samtliga partier positiva angående att se över frågan så där finns det en klar majoritet i den frågan. En fråga kvarstår, kommer budgeten att hålla så att inte återigen den budget du väljer att aktivt eller passivt stödja prioriterar bort heltider som gjordes under 2017?

Vi socialdemokrater lägger en budget som vi känner oss tillfreds med utifrån de förutsättningar som väntas utifrån dialog med tjänstemännen och dess behov för verksamheterna. Vi satsar vidare för att utveckla Sunne, vi vill skapa bättre förutsättningar för verksamheterna skall kunna utföra sitt arbete och även möjliggöra byggandet av bostäder och då pratar vi om att skapa förutsättningar för vårt eget bolag. Vi hoppas fler vill vara med på vår resa för att utveckla Sunne framåt. På måndag avgörs det vilken resa vi tar 2018 och framåt!

Vi kan dra oss till minnes att både budgeten 2015 och 2016, då Socialdemokraterna hade ledande position utifrån de förutsättningarna – tänker då på flyktingsituationen som var unik i Sunnes historia – höll ändå budgeten och detta tack vare en realistisk budget, detta genom dialog med personalen och verksamheterna, cheferna och fackförbunden.

Tobias Eriksson(S)Linda Johansson(S)Gert Dahlberg (S)

 

Angående barnens hälsa så är den satsningen med i vår budget för att skapa en bra förutsättning och även miljöledningssystem men det väljer du inte heller att nämna. Det känns verkligen konstigt att du hoppar på oss angående den extra lönesatsningen när du senast i mars månad, valde då att säga nej tillsammans med borgligheten till det förslag vi la från Socialdemokraterna, om en satsning på lönegruppen. Kan ju tycka att det endast är populistisk taktik från att säga nej till att hoppa på tåget tre månader senare och kopiera vårt förslag.

Du hade redan då möjlighet och rösta för förslaget och förverkliga det med oss men då valde du inte att göra det utan gå med borgerligheten!

Vi ser med glädjande ögon att borgerligheten återigen har på förslag att införa heltider och det lär inte vara Hela Sunne eller borgarnas förtjänst att den är med återigen. Angående simbassängen så var samtliga partier positiva angående att se över frågan så där finns det en klar majoritet i den frågan. En fråga kvarstår, kommer budgeten att hålla så att inte återigen den budget du väljer att aktivt eller passivt stödja prioriterar bort heltider som gjordes under 2017?

Vi socialdemokrater lägger en budget som vi känner oss tillfreds med utifrån de förutsättningar som väntas utifrån dialog med tjänstemännen och dess behov för verksamheterna. Vi satsar vidare för att utveckla Sunne, vi vill skapa bättre förutsättningar för verksamheterna skall kunna utföra sitt arbete och även möjliggöra byggandet av bostäder och då pratar vi om att skapa förutsättningar för vårt eget bolag. Vi hoppas fler vill vara med på vår resa för att utveckla Sunne framåt. På måndag avgörs det vilken resa vi tar 2018 och framåt!

Vi kan dra oss till minnes att både budgeten 2015 och 2016, då Socialdemokraterna hade ledande position utifrån de förutsättningarna – tänker då på flyktingsituationen som var unik i Sunnes historia – höll ändå budgeten och detta tack vare en realistisk budget, detta genom dialog med personalen och verksamheterna, cheferna och fackförbunden.

Tobias Eriksson(S)Linda Johansson(S)Gert Dahlberg (S)

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.