2017-06-13 08:44

2017-06-13 08:44

Politisk prestige före förskolebarnens hälsa

Sunne: Sanering kan finansieras med bassängförsäljning

Den 19 juni beslutar kommunfullmäktige om budgeten för 2018. Hela Sunne har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lagt en budget. Den ligger nära den borgerliga budgeten. Vi noterar med tillfredsställelse att de borgerliga partierna även i år, i motsats till socialdemokraterna, ställer upp bakom enprocentmålet, det vill säga att en procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag skall avsättas för framtida behov. Vårt krav på ett enprocentmål fällde som bekant Socialdemokraterna i samband med fjolårets budgetarbete.

Vi vill i vår budget, i motsats till de borgerliga partierna och Socialdemokraterna, ge kommunens alla undersköterskor/vårdbiträden ett generellt lönepåslag år 2018 om 300 kronor per månad utöver avtalade lönepåslag. Denna personalgrupp har lägre löner än kollegorna i andra värmländska kommuner undantaget en kommun.

Beträffande miljöfrågorna anslår vi i vår budget, i motsats till de borgerliga, pengar för att sanera kommunens förskolor från golvmaterial tillverkade av PVC–plast, som genomgående innehåller flera cancerframkallande mjukgörare. Det rör sig om några tusen kvadratmeter golvyta, som avger dessa hälsovådliga beståndsdelar, dels genom avdunstning dels som fint damm, i takt med slitage och materialets åldrande. Därvid exponeras barnen genom direkt hudkontakt och genom inandning. De borgerligas vägran att sanera förskolorna innebär att hundratals förskolebarn såsom hitintills även under flera år framöverkommer att exponeras för cancerframkallande ftalater.

Kostnaden för utbyte av golvmaterial uppgår endast till 500 000 kr per år under fyra år. Beloppet ska jämföras med att de borgerligas investeringsbudget för 2018, som i övrigt i stort sett är identisk med vår, uppgår till 61,675 miljoner kronor. Sanering av förskolorna är i sammanhanget en ekonomisk bagatell. Vi föreslår att saneringen finansieras genom att kommunen slutar att hålla Vattenlandet gratis med simbassäng. Den har ett bokfört värde om tre miljoner kronor, som är ett rimligt försäljningspris. Intäkten av en försäljning av bassängen till Vattenlandet räcker mer än väl för att sanera förskolorna samt införa ett miljöledningssystem för cirka 500 000 kronor. Frånvaron av miljöledningssystem innebär att kommunen i nuet inte kan bedriva ett effektivt miljöarbete. Miljöledningssysten är allmänt förekommande sedan årtionden tillbaka inom näringslivet och många kommuner.

Tyvärr så säger de borgerliga också nej till miljöledningssystem. De sänker dessutom kommunens ambitionsnivå beträffande miljöfrågorna. Från och med den 1 juni har kommunens enda heltidstjänst inom området upphört. Vi kräver i vår budget en fortsatt heltidstjänst som miljösamordnare. Det finansieras lämpligen genom att kommunen vid försäljning av simbassängen slipper den årliga driftkostnaden om cirka 700 000 kronor. Det är en gåta varför de borgerliga inte vill satsa på miljöfrågorna. Handlar det månne om att man sätter politisk prestige före förskolebarnens hälsa?

Björn O. Gillberg

Hela Sunne

Den 19 juni beslutar kommunfullmäktige om budgeten för 2018. Hela Sunne har tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lagt en budget. Den ligger nära den borgerliga budgeten. Vi noterar med tillfredsställelse att de borgerliga partierna även i år, i motsats till socialdemokraterna, ställer upp bakom enprocentmålet, det vill säga att en procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag skall avsättas för framtida behov. Vårt krav på ett enprocentmål fällde som bekant Socialdemokraterna i samband med fjolårets budgetarbete.

Vi vill i vår budget, i motsats till de borgerliga partierna och Socialdemokraterna, ge kommunens alla undersköterskor/vårdbiträden ett generellt lönepåslag år 2018 om 300 kronor per månad utöver avtalade lönepåslag. Denna personalgrupp har lägre löner än kollegorna i andra värmländska kommuner undantaget en kommun.

Beträffande miljöfrågorna anslår vi i vår budget, i motsats till de borgerliga, pengar för att sanera kommunens förskolor från golvmaterial tillverkade av PVC–plast, som genomgående innehåller flera cancerframkallande mjukgörare. Det rör sig om några tusen kvadratmeter golvyta, som avger dessa hälsovådliga beståndsdelar, dels genom avdunstning dels som fint damm, i takt med slitage och materialets åldrande. Därvid exponeras barnen genom direkt hudkontakt och genom inandning. De borgerligas vägran att sanera förskolorna innebär att hundratals förskolebarn såsom hitintills även under flera år framöverkommer att exponeras för cancerframkallande ftalater.

Kostnaden för utbyte av golvmaterial uppgår endast till 500 000 kr per år under fyra år. Beloppet ska jämföras med att de borgerligas investeringsbudget för 2018, som i övrigt i stort sett är identisk med vår, uppgår till 61,675 miljoner kronor. Sanering av förskolorna är i sammanhanget en ekonomisk bagatell. Vi föreslår att saneringen finansieras genom att kommunen slutar att hålla Vattenlandet gratis med simbassäng. Den har ett bokfört värde om tre miljoner kronor, som är ett rimligt försäljningspris. Intäkten av en försäljning av bassängen till Vattenlandet räcker mer än väl för att sanera förskolorna samt införa ett miljöledningssystem för cirka 500 000 kronor. Frånvaron av miljöledningssystem innebär att kommunen i nuet inte kan bedriva ett effektivt miljöarbete. Miljöledningssysten är allmänt förekommande sedan årtionden tillbaka inom näringslivet och många kommuner.

Tyvärr så säger de borgerliga också nej till miljöledningssystem. De sänker dessutom kommunens ambitionsnivå beträffande miljöfrågorna. Från och med den 1 juni har kommunens enda heltidstjänst inom området upphört. Vi kräver i vår budget en fortsatt heltidstjänst som miljösamordnare. Det finansieras lämpligen genom att kommunen vid försäljning av simbassängen slipper den årliga driftkostnaden om cirka 700 000 kronor. Det är en gåta varför de borgerliga inte vill satsa på miljöfrågorna. Handlar det månne om att man sätter politisk prestige före förskolebarnens hälsa?

Björn O. Gillberg

Hela Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.