2017-03-16 16:34

2017-03-16 16:34

Många jobbar deltid ofrivilligt

Sunne: Vill skapa bättre förutsättningar för undersköterskor

Omsorg

Vi har länge jobbat för rätten till heltid, slopade delade turer och högre lön till undersköterskor. Dels för att vi vill att Sunne kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, så att vi även i framtiden kan rekrytera personal. Men framför allt för att dom som jobbar inom våra verksamheter ska få ha rätt till en dräglig arbetssituation och en lön som man kan leva på.

På internationella kvinnodagen den 8 mars fick vi i löneöversynen för 2017 svart på vitt se att Sunne ligger väldigt illa till gällande undersköterskornas löner. Då många undersköterskor är kvinnor är detta ett stort hinder för jämställdheten och kvinnors situation i samhället.

Många arbetar även ofrivillig deltid. Även detta är en kvinnofälla som vi vill ska försvinna. Principen rätt till heltid, möjlighet till deltid ska gälla.

Vi vill skapa förutsättningar för vår verksamhet men framförallt för er som jobbar och lever i den. Därför kommer vi att även inför budgeten 2018 kämpa för bättre arbetsvillkor för dom inom kommunens verksamheter.

Ni gör ett jättebra arbete och vi lägger dessa förslag för att det skall bli ännu bättre för oss alla.

Tobias Eriksson (S)

Vi har länge jobbat för rätten till heltid, slopade delade turer och högre lön till undersköterskor. Dels för att vi vill att Sunne kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, så att vi även i framtiden kan rekrytera personal. Men framför allt för att dom som jobbar inom våra verksamheter ska få ha rätt till en dräglig arbetssituation och en lön som man kan leva på.

På internationella kvinnodagen den 8 mars fick vi i löneöversynen för 2017 svart på vitt se att Sunne ligger väldigt illa till gällande undersköterskornas löner. Då många undersköterskor är kvinnor är detta ett stort hinder för jämställdheten och kvinnors situation i samhället.

Många arbetar även ofrivillig deltid. Även detta är en kvinnofälla som vi vill ska försvinna. Principen rätt till heltid, möjlighet till deltid ska gälla.

Vi vill skapa förutsättningar för vår verksamhet men framförallt för er som jobbar och lever i den. Därför kommer vi att även inför budgeten 2018 kämpa för bättre arbetsvillkor för dom inom kommunens verksamheter.

Ni gör ett jättebra arbete och vi lägger dessa förslag för att det skall bli ännu bättre för oss alla.

Tobias Eriksson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.