2017-03-02 16:57

2017-03-02 16:57

Svetsa järnvägsspåret

Fryksdalsbanan: Utnyttja statsrådsbesöket

Det är inte länge sedan järnvägsspåret söder om Lysvik rustades. När arbetena var klara, gick tåget så vibrationsfritt att man tyckte att vagnarna flöt fram.

Sedan kom en kalldusch. Värmlandstrafik skulle bli tvunget att sänka hasigheten på Fryksdalsbanan, därför att rälsskarvarna inte är svetsade. Svetsa ihop ändarna på två gånger åtta mil järnvägsräler ansåg man kosta pengar. Där gick Värmlandstrafiks målsättning om att resa på timmen mellan Torsby och Karlstad.

I vecka 8 hade vi statsrådsbesök i Fryksdalen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht konfererade med kommunalråden i denna, Sveriges mest tätbebyggda älvdal, som Trafikverkets föregångare definierade vår hemtrakt.

Torsbys Ann-Katrin Järåsen aktualiserade ett tema livsviktigt för norra Värmland, nämligen kommunikationer. Hon bröt isen för konkreta åtgärder för svetsningen av Fryksdalsbanan. Det är inte ett oöverstigligt arbete och nu är rätt tillfälle att trycka på och få ett beslut. Menade landsbygdsministern allvar med Fryksdalsbesöket, så är en helsvetsad järnväg till Torsby sättet att visa det.

För några veckor sedan nämnde radion, att Torsby kommer tvåa av de orter där ungdomar, efter utbildning, siktar på att skapa sig en framtid i hemkommunen. Den ungdomen och deras framtidsprojekt är vi skyldiga att erbjuda tidsenlig järnväg.

Staffan Mörling

Det är inte länge sedan järnvägsspåret söder om Lysvik rustades. När arbetena var klara, gick tåget så vibrationsfritt att man tyckte att vagnarna flöt fram.

Sedan kom en kalldusch. Värmlandstrafik skulle bli tvunget att sänka hasigheten på Fryksdalsbanan, därför att rälsskarvarna inte är svetsade. Svetsa ihop ändarna på två gånger åtta mil järnvägsräler ansåg man kosta pengar. Där gick Värmlandstrafiks målsättning om att resa på timmen mellan Torsby och Karlstad.

I vecka 8 hade vi statsrådsbesök i Fryksdalen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht konfererade med kommunalråden i denna, Sveriges mest tätbebyggda älvdal, som Trafikverkets föregångare definierade vår hemtrakt.

Torsbys Ann-Katrin Järåsen aktualiserade ett tema livsviktigt för norra Värmland, nämligen kommunikationer. Hon bröt isen för konkreta åtgärder för svetsningen av Fryksdalsbanan. Det är inte ett oöverstigligt arbete och nu är rätt tillfälle att trycka på och få ett beslut. Menade landsbygdsministern allvar med Fryksdalsbesöket, så är en helsvetsad järnväg till Torsby sättet att visa det.

För några veckor sedan nämnde radion, att Torsby kommer tvåa av de orter där ungdomar, efter utbildning, siktar på att skapa sig en framtid i hemkommunen. Den ungdomen och deras framtidsprojekt är vi skyldiga att erbjuda tidsenlig järnväg.

Staffan Mörling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.