2016-10-11 10:21

2016-10-11 10:21

Klimat vid nollpunkten

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Eftersom även jag besökte fullmäktigemötet i Sunne den 26 september delar jag i stora delar Karl-Erik Karlssons åsikter i tisdagens insändare.

På Klarälvdalens folkhögskola läser vi just nu ett demokratiblock i samhällskunskap parallellt med argumentation/retorik och gör lämpliga studiebesök, bland annat på ett kommunfullmäktigemöte.

Det har alltid utmynnat i samtal med våra deltagare om retoriska grepp, mötesordning, demokratiska villkor, konsensus, partilinjer etc. Den här gången handlade det mesta om just det som Karlsson skriver – bemötande och respekt. Jag har länge propagerat för vikten att engagera sig politiskt, eftersom det är grundbulten i vår parlamentarism, men den här gången har jag svårt att stå för den åsikten. På bara ett år verkar klimatet i fullmäktige ha nått nollpunkten och jag blev beklämd över vad jag fick se. Det ska ju vara ett forum för politisk diskussion, inte pajkastning. Vad har hänt?

Inga-Lill Junedahl

Kursansvarig allmän kurs, Klarälvdalens folkhögskola

På Klarälvdalens folkhögskola läser vi just nu ett demokratiblock i samhällskunskap parallellt med argumentation/retorik och gör lämpliga studiebesök, bland annat på ett kommunfullmäktigemöte.

Det har alltid utmynnat i samtal med våra deltagare om retoriska grepp, mötesordning, demokratiska villkor, konsensus, partilinjer etc. Den här gången handlade det mesta om just det som Karlsson skriver – bemötande och respekt. Jag har länge propagerat för vikten att engagera sig politiskt, eftersom det är grundbulten i vår parlamentarism, men den här gången har jag svårt att stå för den åsikten. På bara ett år verkar klimatet i fullmäktige ha nått nollpunkten och jag blev beklämd över vad jag fick se. Det ska ju vara ett forum för politisk diskussion, inte pajkastning. Vad har hänt?

Inga-Lill Junedahl

Kursansvarig allmän kurs, Klarälvdalens folkhögskola

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.