2016-10-11 10:22

2016-10-11 10:22

Fördelarna med cykel

SUNNE: Behovet av cykelplaner

Miljöpartiet lämnade in en motion om Cykelplan med mera för Sunne kommun i februari 2015 och fick svar i september 2015 att motionen anses besvarad med att frågan hänskjuts till budgetberedningen 2016 för ställningstagande om medel ska beviljas.

I budgetberedningens arbete framkom det glädjande att cykelplan kan tas fram inom befintlig budget. Nu inbjuder Sunne kommun till möten för att informera och samla in synpunkter som rör gång och cykelvägar i Sunne. Kommunen satsar på gång- och cykelvägar och ska ta fram en cykelplan.

Tina Bok (MP) och Lisa Carlsson (MP) föreslog i motionen och motiverade sin yrkande med att kommuner med särskilda cykelplaner är mer framgångsrika, har färre planeringskonflikter och använder sina resurser mer kostnadseffektivt. Det visar en brittisk undersökning finansierad av forskningsstiftelsen Mistra. Trots detta saknas cykelplaner i många kommuner, så även Sunne kommun.

Att cykla är enkelt, snabbt och hälsosamt. Det är billigt. Det ger upplevelser och en stor frihetskänsla.

En cykelplan är ett led i arbetet att stärka cyklisternas position i trafiksystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja cykla i Sunne kommun och att de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och i ett sammanhängande cykelnät.

Miljöpartiet yrkade i sin motion

Att ett regionfondsprojekt i samarbete med Sunne kommun och näringslivet i Sunne tillsätts

Att cykelbanor anläggs mellan varje skola i Sunne kommun till tätorten

Att cykelbanorna som anläggs knyter an till intressanta platser i kommunen

Att informationsplatser, rastplatser och badplatser finns i anknytning till cykelbanorna

Att vid informationsplatserna ges intressant historik och information om den aktuella platsen.

Att cyklar ska kunna hyras ut i tätorten till turister.

Att cykelvägar ska skyltas med dess längd och beräknad cykeltid

Att det finns obemannade cykelstationer längs rutterna att en cykelplan för Sunne kommun tas fram skyndsamt.

Ovanstående attsatser hoppas miljöpartiet kan tas med i den kommande cykelplanen.

Vidare så har ett medborgarförslag lämnats in i september 2015 om anläggande av trottargångväg i Uddheden, Gräsmark från Föreningen Utveckling Gräsmark där fanns ritning och förslag på vart det skulle anläggas.

Sunne kommun har gått ut med annons om tidpunkter och lokal vart medborgardialogerna kommer att äga rum. En uppmaning till er som är intresserade av framtida cykelbanor, kom och dela med dig av dina synpunkter och förslag så att vi får en bra cykelplan i Sunne kommun för oss alla att kunna cykla säkert på.

Eva Hallström

Miljöpartiet i Sunne

I budgetberedningens arbete framkom det glädjande att cykelplan kan tas fram inom befintlig budget. Nu inbjuder Sunne kommun till möten för att informera och samla in synpunkter som rör gång och cykelvägar i Sunne. Kommunen satsar på gång- och cykelvägar och ska ta fram en cykelplan.

Tina Bok (MP) och Lisa Carlsson (MP) föreslog i motionen och motiverade sin yrkande med att kommuner med särskilda cykelplaner är mer framgångsrika, har färre planeringskonflikter och använder sina resurser mer kostnadseffektivt. Det visar en brittisk undersökning finansierad av forskningsstiftelsen Mistra. Trots detta saknas cykelplaner i många kommuner, så även Sunne kommun.

Att cykla är enkelt, snabbt och hälsosamt. Det är billigt. Det ger upplevelser och en stor frihetskänsla.

En cykelplan är ett led i arbetet att stärka cyklisternas position i trafiksystemet. Det långsiktiga målet är att fler ska lockas att börja cykla i Sunne kommun och att de ska kunna göra det på ett tryggt, säkert och i ett sammanhängande cykelnät.

Miljöpartiet yrkade i sin motion

Att ett regionfondsprojekt i samarbete med Sunne kommun och näringslivet i Sunne tillsätts

Att cykelbanor anläggs mellan varje skola i Sunne kommun till tätorten

Att cykelbanorna som anläggs knyter an till intressanta platser i kommunen

Att informationsplatser, rastplatser och badplatser finns i anknytning till cykelbanorna

Att vid informationsplatserna ges intressant historik och information om den aktuella platsen.

Att cyklar ska kunna hyras ut i tätorten till turister.

Att cykelvägar ska skyltas med dess längd och beräknad cykeltid

Att det finns obemannade cykelstationer längs rutterna att en cykelplan för Sunne kommun tas fram skyndsamt.

Ovanstående attsatser hoppas miljöpartiet kan tas med i den kommande cykelplanen.

Vidare så har ett medborgarförslag lämnats in i september 2015 om anläggande av trottargångväg i Uddheden, Gräsmark från Föreningen Utveckling Gräsmark där fanns ritning och förslag på vart det skulle anläggas.

Sunne kommun har gått ut med annons om tidpunkter och lokal vart medborgardialogerna kommer att äga rum. En uppmaning till er som är intresserade av framtida cykelbanor, kom och dela med dig av dina synpunkter och förslag så att vi får en bra cykelplan i Sunne kommun för oss alla att kunna cykla säkert på.

Eva Hallström

Miljöpartiet i Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.