2016-05-20 08:13

2016-05-20 08:13

Näringslivsenheten är viktig

Sunne: Slå vakt om företagsamheten

I sin insändare om budgetprocessen meddelar Björn Gillberg och Hela Sunne, ännu en gång, att de vill skära ned näringslivsenhetens resurser med en tredjedel. Detta i en tid då mer företagsamhet och fler arbetstillfällen är viktigare än på mycket länge. Det är bra att Hela Sunne liksom oppositionen ser realistiskt på de bekymmer som kommunens ekonomi står inför, men det är oklokt att vilja försvåra för näringslivet och företagsetableringar istället för att försöka stärka dessa.

Centerpartiet i Sunne värnar näringslivet. Vi har exempelvis motionerat om att undersöka möjligheterna till att koppla skolans yrkesvägledning till näringslivsenheten, för att på så sätt föra utbildningen närmare arbetslivet och underlätta matchningar på arbetsmarknaden. Fyra av fem arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag, fler arbeten ger mer skatteintäkter och i slutändan starkare ekonomi för kommunen. Näringslivsenheten fyller en viktig funktion i denna logik.

Nils Ahlqvist (C)

I sin insändare om budgetprocessen meddelar Björn Gillberg och Hela Sunne, ännu en gång, att de vill skära ned näringslivsenhetens resurser med en tredjedel. Detta i en tid då mer företagsamhet och fler arbetstillfällen är viktigare än på mycket länge. Det är bra att Hela Sunne liksom oppositionen ser realistiskt på de bekymmer som kommunens ekonomi står inför, men det är oklokt att vilja försvåra för näringslivet och företagsetableringar istället för att försöka stärka dessa.

Centerpartiet i Sunne värnar näringslivet. Vi har exempelvis motionerat om att undersöka möjligheterna till att koppla skolans yrkesvägledning till näringslivsenheten, för att på så sätt föra utbildningen närmare arbetslivet och underlätta matchningar på arbetsmarknaden. Fyra av fem arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag, fler arbeten ger mer skatteintäkter och i slutändan starkare ekonomi för kommunen. Näringslivsenheten fyller en viktig funktion i denna logik.

Nils Ahlqvist (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.