2016-05-20 08:13

2016-05-21 09:39

HS svarar inte på våra frågor

Politik: MUF Sunne

på replik från Anders Broman (HS)

Tisdagen den 3 maj skrev MUF Sunne i FB hur Partiet Hela Sunnes politik är skadlig för Sunne och dess framtid. Vi ställde en rad frågor, bland annat hur HS vill få till en hållbar budget och kunna dra ner på kostnaderna. Också hur resultaten i skolan ska vändas och hur vi ska kunna lösa problemen med för litet byggande. I fredagstidningen 6 maj svarade HS-ordföranden Anders Broman. I sitt svar vrider och vänder Broman på våra uttalanden och stämplar oss med åsikter som vi aldrig gett uttryck för.

Istället för att svara på våra frågor frågar han oss istället om det är ett hot mot Sunnes framtid att vilja bygga serviceboenden för äldre och handikappade. Han frågar också om det är ett hot mot Sunnes framtid att vilja ha ordning på styrningen i kommunen. Vi hoppas att Broman själv har svaret på dessa frågor, för oss är nämligen dessa självklara. Givetvis inte, när vi har uttryckt våra farhågor för HS-politiken och dess effekter handlar det om HS-politiken i sin helhet. Hur man successivt säger nej till massor av förslag som skulle tjäna Sunne väl. Den bakåtsträvande politiken är ett hot mot Sunnes framtid. Framtidsanda och fler ja-röster behövs i kommunpolitiken.

Vi fick inte ett enda svar på någon av våra frågor från Broman. Istället skyller han alla fel på det förra borgerliga styret, utan att backa upp det något vidare. Men det är lätt att skylla i från sig när man saknar svar. Broman kan inte heller svara på frågan gällande Kolsnäsområdet, utan säger istället att det stora hotet är bristen på övernattningsmöjligheter. Vi håller med om att bristen på övernattningsmöjligheter är ett stort problem, men det utesluter inte att våra turister ska ha något att komma till. Broman nämner Västanå teater, som gör ett fantastiskt jobb, men det är inte därför alla turister kommer till vår kommun. Hade HS fått som de ville hade ingenting hänt med Kolsnäsområdet och risken hade varit stor att Vattenlandet stått tomt och Kolsnäsområdet fortsatt att sakta förfalla. Idag finns det nya ägare som kommer utveckla området och förhoppningsvis få fart på det igen.

Broman argumenterar fortfarande för att Slottet inte skulle ha sålts utan gjorts om till administrativa lokaler. Det skulle vara intressant att veta om Broman och HS är missnöjda med verksamheten i Slottet idag? Idag är fastigheten renoverad med bland annat ett kulturcafé och ett antikvariat som säljer böcker av Sunnes stora författare samt en festvåning med konferensmöjligheter. Hade HS fått som de ville hade det varit kontor idag. Idag spelar Slottet istället en aktiv del i Sunnes image som kulturkommun.

Slutligen svarar inte Anders Broman på angående varför han själv, Björn Gillberg och Per Stjernberg inte avgår från sina poster som ordförande i kommunfullmäktige, 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Bildningsutskottet. Hur kan man ens påstå sig värna om ordning i styrningen av kommunen när man går i opposition och behåller sina poster?

Fotnot: Svar på Björn Gillbergs replik kommer inom kort

 

Anton Bengtsson

Ordförande, MUF Sunne

Adam Schelin

1:a vice ordförande, MUF Sunne

Julius Berg

2:a vice ordförande, MUF Sunne

på replik från Anders Broman (HS)

Tisdagen den 3 maj skrev MUF Sunne i FB hur Partiet Hela Sunnes politik är skadlig för Sunne och dess framtid. Vi ställde en rad frågor, bland annat hur HS vill få till en hållbar budget och kunna dra ner på kostnaderna. Också hur resultaten i skolan ska vändas och hur vi ska kunna lösa problemen med för litet byggande. I fredagstidningen 6 maj svarade HS-ordföranden Anders Broman. I sitt svar vrider och vänder Broman på våra uttalanden och stämplar oss med åsikter som vi aldrig gett uttryck för.

Istället för att svara på våra frågor frågar han oss istället om det är ett hot mot Sunnes framtid att vilja bygga serviceboenden för äldre och handikappade. Han frågar också om det är ett hot mot Sunnes framtid att vilja ha ordning på styrningen i kommunen. Vi hoppas att Broman själv har svaret på dessa frågor, för oss är nämligen dessa självklara. Givetvis inte, när vi har uttryckt våra farhågor för HS-politiken och dess effekter handlar det om HS-politiken i sin helhet. Hur man successivt säger nej till massor av förslag som skulle tjäna Sunne väl. Den bakåtsträvande politiken är ett hot mot Sunnes framtid. Framtidsanda och fler ja-röster behövs i kommunpolitiken.

Vi fick inte ett enda svar på någon av våra frågor från Broman. Istället skyller han alla fel på det förra borgerliga styret, utan att backa upp det något vidare. Men det är lätt att skylla i från sig när man saknar svar. Broman kan inte heller svara på frågan gällande Kolsnäsområdet, utan säger istället att det stora hotet är bristen på övernattningsmöjligheter. Vi håller med om att bristen på övernattningsmöjligheter är ett stort problem, men det utesluter inte att våra turister ska ha något att komma till. Broman nämner Västanå teater, som gör ett fantastiskt jobb, men det är inte därför alla turister kommer till vår kommun. Hade HS fått som de ville hade ingenting hänt med Kolsnäsområdet och risken hade varit stor att Vattenlandet stått tomt och Kolsnäsområdet fortsatt att sakta förfalla. Idag finns det nya ägare som kommer utveckla området och förhoppningsvis få fart på det igen.

Broman argumenterar fortfarande för att Slottet inte skulle ha sålts utan gjorts om till administrativa lokaler. Det skulle vara intressant att veta om Broman och HS är missnöjda med verksamheten i Slottet idag? Idag är fastigheten renoverad med bland annat ett kulturcafé och ett antikvariat som säljer böcker av Sunnes stora författare samt en festvåning med konferensmöjligheter. Hade HS fått som de ville hade det varit kontor idag. Idag spelar Slottet istället en aktiv del i Sunnes image som kulturkommun.

Slutligen svarar inte Anders Broman på angående varför han själv, Björn Gillberg och Per Stjernberg inte avgår från sina poster som ordförande i kommunfullmäktige, 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i Bildningsutskottet. Hur kan man ens påstå sig värna om ordning i styrningen av kommunen när man går i opposition och behåller sina poster?

Fotnot: Svar på Björn Gillbergs replik kommer inom kort

 

Anton Bengtsson

Ordförande, MUF Sunne

Adam Schelin

1:a vice ordförande, MUF Sunne

Julius Berg

2:a vice ordförande, MUF Sunne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.