2016-04-26 10:16

2016-04-26 10:17

Stora kunskapsluckor

VÄRNA VÄRMLAND: Svar till Runar Filper och Anina Laroma

Lars Stiernelöf är sedan 1 oktober 2015 projektledare för Värna Värmland mot våldsbejakande extremism som drivs av Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC), en partipolitiskt och religiöst obunden länsorganisation.

Projektet syftar till att bygga nätverk, kunskapsförsörja i frågorna och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism med utgångspunkt i den lokala problembilden, det sistnämnda ska vara styrande i förebyggande arbete generellt. De handlingsplaner som tas fram är lokala och utgår från aktuell kommuns lokala problematik och förutsättningar. Sunne kommun var tidigt ute i arbetet genom initiativ från Liberalerna i Sunne och det uppdrag Lars Stiernelöf fick att ta fram en handlingsplan. Nu arbetar han i hela Värmland och stöttar kommuner i deras arbete med lokalt anpassade handlingsplaner.

Att ha kännedom om den lokala problembilden är centralt och enligt vår egen rapport Hot mot demokratin i Värmland 2015 så handlar det för Sunne kommun om tio händelser för grupper kopplade till vit makt-miljön, ingen anmäld aktivitet bland vänstergrupper samt en aktivitet kopplad till religiös extremism (flygbladsutdelning av Kreativismens kyrka). Projektet innefattar dock förebyggande arbete och kunskapshöjande insatser gällande både vit makt-miljön, den autonoma miljön samt religiös extremism.

Den svåraste utmaningen är att förstå och värdera den för oss nya hotbilden som religiösa extremism utgör. Det är också här de största kunskapsluckorna finns. Vi vill dock betona att kopplingen mellan flyktingmottagande och jihadistisk extremism är väldigt svag. De svenskar som rest till Syrien för att strida för IS återfinns inte bland gruppen flyktingar utan handlar mestadels om personer födda och uppväxta i Sverige.

Samtliga våldsbejakande miljöer är från BFC:s sida likställda vad gäller det allvarliga i att de hotar demokratin och tar sig uttryck som inte kan accepteras i ett demokratiskt samhälle. Vi har naturligtvis kontakt och samarbete med Nationella samordnaren. För mer och korrekt information om deras arbete samt den nationella stödtelefonen dit pedagoger, socialarbetare, oroliga föräldrar eller andra som har frågor kan ringa hänvisar vi till http://www.samordnarenmotextremism.se/

Om intresse finns att veta mer om projektet så välkomnas en kontakt där dialog kan föras om dessa för samhällets och demokratins viktiga frågor.

Hans Olsson

Ordförande BFC

Projektet syftar till att bygga nätverk, kunskapsförsörja i frågorna och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism med utgångspunkt i den lokala problembilden, det sistnämnda ska vara styrande i förebyggande arbete generellt. De handlingsplaner som tas fram är lokala och utgår från aktuell kommuns lokala problematik och förutsättningar. Sunne kommun var tidigt ute i arbetet genom initiativ från Liberalerna i Sunne och det uppdrag Lars Stiernelöf fick att ta fram en handlingsplan. Nu arbetar han i hela Värmland och stöttar kommuner i deras arbete med lokalt anpassade handlingsplaner.

Att ha kännedom om den lokala problembilden är centralt och enligt vår egen rapport Hot mot demokratin i Värmland 2015 så handlar det för Sunne kommun om tio händelser för grupper kopplade till vit makt-miljön, ingen anmäld aktivitet bland vänstergrupper samt en aktivitet kopplad till religiös extremism (flygbladsutdelning av Kreativismens kyrka). Projektet innefattar dock förebyggande arbete och kunskapshöjande insatser gällande både vit makt-miljön, den autonoma miljön samt religiös extremism.

Den svåraste utmaningen är att förstå och värdera den för oss nya hotbilden som religiösa extremism utgör. Det är också här de största kunskapsluckorna finns. Vi vill dock betona att kopplingen mellan flyktingmottagande och jihadistisk extremism är väldigt svag. De svenskar som rest till Syrien för att strida för IS återfinns inte bland gruppen flyktingar utan handlar mestadels om personer födda och uppväxta i Sverige.

Samtliga våldsbejakande miljöer är från BFC:s sida likställda vad gäller det allvarliga i att de hotar demokratin och tar sig uttryck som inte kan accepteras i ett demokratiskt samhälle. Vi har naturligtvis kontakt och samarbete med Nationella samordnaren. För mer och korrekt information om deras arbete samt den nationella stödtelefonen dit pedagoger, socialarbetare, oroliga föräldrar eller andra som har frågor kan ringa hänvisar vi till http://www.samordnarenmotextremism.se/

Om intresse finns att veta mer om projektet så välkomnas en kontakt där dialog kan föras om dessa för samhällets och demokratins viktiga frågor.

Hans Olsson

Ordförande BFC

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.