2016-02-12 08:49

2016-02-12 08:49

Okunnigt och präglat av främlingsfientlighet

SUNNE: Svar på Filpers och Gillbergs kritik

De senaste veckorna har det haglat tätt med anklagelser kring det ordförandebeslut som Linda Johansson tog, med anledning av avtalet med Migrationsverket gällande ensamkommande barn.

I fredagens Fryksdalsbygden 160205, kunde man läsa hur Björn Gillberg (HS) och Runar Filper (SD) kallar detta beslut ansvarslöst och maktfullkomligt! Det dessa två herrar inte verkar förstå (eller inte vill förstå) är att vi redan hade drygt 100 barn placerade i kommunen, trots ett avtal på 22! Det som det nya avtalet innebär för kommunen är inte att vi ska breda plats för ytterligare 100 ensamkommande barn, det innebär att kommunen får omedelbar ersättning för 100 platser, istället för att eftersöka den faktiska kostnaden för varje barn utanför gällande avtal. Skillnaden mellan att eftersöka pengar eller att få omedelbar ersättning enligt det nya avtalet är markant, drygt 2,6 miljoner kr/månad! ( 31,9 mkr/år) Så det hade varit intressant att få veta vilken kritik som skulle ha getts om det framkommit att Sunne kommun missat ersättning i storleksordningen 2,6 mkr/mån för att man inte hade justerat antalet i avtalet efter verkligheten! Och för att stilla er oro med att det kommer nya barn så fort de som befinner sig i kommunen får uppehållstillstånd, så är avtalet skrivet på det sättet att en villkorsändring får göras inom en månad. Det vill säga att kommunen kan ändra antal när behovet förändras.

När Björn Gillberg och Runar Filper påstår att just detta ordförandebeslut skulle få ”större ekonomiska konsekvenser för Sunne kommun än något tidigare ordförandebeslut” visar detta klart och tydligt på den okunnighet och främlingsfientlighet dessa herrar egentligen står för! Barnen fanns redan i kommunen, oavsett antal i avtalet! Så även om det inte hade tagits ett ordförandebeslut så är det kommunens ansvar att agera vårdnadshavare för de ensamkommande barn som kommit. Skulle ni ha yrkat på att köra ut de barn från Sunne kommun som översteg antalet 22 för att förhindra de ”miljonkostnader” ni befarar att kommunen står inför? Ja, det är klart att det är lättare att svartmåla och skuldbelägga en person i stället för att se till det gemensamma ansvaret vi har som politiker! Att se till att vi har en fungerande etablering och inkludering till arbete/sysselsättning/studier för alla kommuninvånare, för att på så vis förhindra att människor blir tvingade att söka försörjningsstöd.

Tobias Eriksson (S)

Linda Johansson (S)

I fredagens Fryksdalsbygden 160205, kunde man läsa hur Björn Gillberg (HS) och Runar Filper (SD) kallar detta beslut ansvarslöst och maktfullkomligt! Det dessa två herrar inte verkar förstå (eller inte vill förstå) är att vi redan hade drygt 100 barn placerade i kommunen, trots ett avtal på 22! Det som det nya avtalet innebär för kommunen är inte att vi ska breda plats för ytterligare 100 ensamkommande barn, det innebär att kommunen får omedelbar ersättning för 100 platser, istället för att eftersöka den faktiska kostnaden för varje barn utanför gällande avtal. Skillnaden mellan att eftersöka pengar eller att få omedelbar ersättning enligt det nya avtalet är markant, drygt 2,6 miljoner kr/månad! ( 31,9 mkr/år) Så det hade varit intressant att få veta vilken kritik som skulle ha getts om det framkommit att Sunne kommun missat ersättning i storleksordningen 2,6 mkr/mån för att man inte hade justerat antalet i avtalet efter verkligheten! Och för att stilla er oro med att det kommer nya barn så fort de som befinner sig i kommunen får uppehållstillstånd, så är avtalet skrivet på det sättet att en villkorsändring får göras inom en månad. Det vill säga att kommunen kan ändra antal när behovet förändras.

När Björn Gillberg och Runar Filper påstår att just detta ordförandebeslut skulle få ”större ekonomiska konsekvenser för Sunne kommun än något tidigare ordförandebeslut” visar detta klart och tydligt på den okunnighet och främlingsfientlighet dessa herrar egentligen står för! Barnen fanns redan i kommunen, oavsett antal i avtalet! Så även om det inte hade tagits ett ordförandebeslut så är det kommunens ansvar att agera vårdnadshavare för de ensamkommande barn som kommit. Skulle ni ha yrkat på att köra ut de barn från Sunne kommun som översteg antalet 22 för att förhindra de ”miljonkostnader” ni befarar att kommunen står inför? Ja, det är klart att det är lättare att svartmåla och skuldbelägga en person i stället för att se till det gemensamma ansvaret vi har som politiker! Att se till att vi har en fungerande etablering och inkludering till arbete/sysselsättning/studier för alla kommuninvånare, för att på så vis förhindra att människor blir tvingade att söka försörjningsstöd.

Tobias Eriksson (S)

Linda Johansson (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.