2016-02-09 08:19

2016-02-09 08:19

Bygg Norra bron – nu!

SUNNE MILJÖPARTIST: Varför stannade norra broalternativet vid Storgatan?

Här kommer ett medborgarförslag, för att alla som är intresserade av norra broalternativet kan få läsa och inte bara Sunne kommunfullmäktiges 41 ledamöter.

Vi äldre Sunnebor kommer ihåg hur det var för några år sen när vi sa att ”i Sunne luktade det Deje” och med det menade vi lukten från kemiska pappersfabriken i Deje som ofta drog in med de sydliga vindarna. Därför arbetade MP, M och FP för att få det påtänkta södra broalternativet norrut med tanke på att Sunnebornas friluftsområde låg i söder och vägarna till en södra bro skulle förstöra mycket för området. Därför arbetade vi för att få bort detta södra alternativ. Dessutom tillkom en sak till, reningsverket förlades till Torvnäs. Därifrån kom en fruktansvärd odör. Jag vet inte vad den största orsaken var för fullmäktige att flytta broalternativet, om det var odören eller vårt arbete, men efter hårdast möjliga motstånd från C och S vann vi i fullmäktige med 21– 20 och därmed togs södra broalternativet bort och det blev ett nordligt alternativ.

Det gick ändå inte som vi tänkt. Med S+C:s svåra motstånd så stannade norra broalternativet vid Storgatan i Sunne. Jag hänvisar till Kristina Rebanes reportage och miljöchefen Anders Olssons vetskap att de små partiklarna från vägen hamnar i lungorna på Sunnes befolkning och att avgaserna utgör en stor hälsofara för barn och andra Sunnebor som arbetar eller bor vid Storgatan. Men frågan är; var ska norra broalternativet vara?

Jag uppmanar Sunne kommunfullmäktig att anlita en miljöintresserad arkitekt (varför inte utlysa en arkitekttävling?) som ritar på avfarten från E45, några 100 meter norr om Gräsmarkskorset till Björkefors nedlagda sågverk (omedelbart söder om) och där bygga en lämplig bro som går över till Tetra Pak. Det borde ligga i Tetra Paks intresse att slippa köra över järnvägen fyra gånger med sina många lastbilar utan komma till Tetra Pak direkt. Dessutom vore det även en tidsbesparing för företaget och bra ur miljösynpunkt. Jag uppmanar Sunne kommunfullmäktige att undersöka alla bidrag som går att söka för att kunna starta byggnationen av norra bron snarast möjligt, efter ett gemensamt beslut.

Ingemar Allard

Här kommer ett medborgarförslag, för att alla som är intresserade av norra broalternativet kan få läsa och inte bara Sunne kommunfullmäktiges 41 ledamöter.

Vi äldre Sunnebor kommer ihåg hur det var för några år sen när vi sa att ”i Sunne luktade det Deje” och med det menade vi lukten från kemiska pappersfabriken i Deje som ofta drog in med de sydliga vindarna. Därför arbetade MP, M och FP för att få det påtänkta södra broalternativet norrut med tanke på att Sunnebornas friluftsområde låg i söder och vägarna till en södra bro skulle förstöra mycket för området. Därför arbetade vi för att få bort detta södra alternativ. Dessutom tillkom en sak till, reningsverket förlades till Torvnäs. Därifrån kom en fruktansvärd odör. Jag vet inte vad den största orsaken var för fullmäktige att flytta broalternativet, om det var odören eller vårt arbete, men efter hårdast möjliga motstånd från C och S vann vi i fullmäktige med 21– 20 och därmed togs södra broalternativet bort och det blev ett nordligt alternativ.

Det gick ändå inte som vi tänkt. Med S+C:s svåra motstånd så stannade norra broalternativet vid Storgatan i Sunne. Jag hänvisar till Kristina Rebanes reportage och miljöchefen Anders Olssons vetskap att de små partiklarna från vägen hamnar i lungorna på Sunnes befolkning och att avgaserna utgör en stor hälsofara för barn och andra Sunnebor som arbetar eller bor vid Storgatan. Men frågan är; var ska norra broalternativet vara?

Jag uppmanar Sunne kommunfullmäktig att anlita en miljöintresserad arkitekt (varför inte utlysa en arkitekttävling?) som ritar på avfarten från E45, några 100 meter norr om Gräsmarkskorset till Björkefors nedlagda sågverk (omedelbart söder om) och där bygga en lämplig bro som går över till Tetra Pak. Det borde ligga i Tetra Paks intresse att slippa köra över järnvägen fyra gånger med sina många lastbilar utan komma till Tetra Pak direkt. Dessutom vore det även en tidsbesparing för företaget och bra ur miljösynpunkt. Jag uppmanar Sunne kommunfullmäktige att undersöka alla bidrag som går att söka för att kunna starta byggnationen av norra bron snarast möjligt, efter ett gemensamt beslut.

Ingemar Allard

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.