2015-12-18 10:38

2015-12-18 10:39

Bibeln visar vägen till mycket

VÄRLDEN VÄSTRA ÄMTERVIK: Inte vilken bok som helst

Livsåskådning

Chip att operera/injicera i handen har varit ett tema nyligen i Aftonbladet, Metro, Göteborgsposten och säkerligen flera media. Citerar: ”Det är inte en fråga om utan när det kommer”.

Då jag sedan tidiga år läst en hel del i Bibeln, och även hört predikas från den, känns det som ett svek mot mina medmänniskor, att inte ge en liten kommentar om detta. (Sen har jag predikat själv också. Är en kombination av Evangelist och avdankad ingenjör)

I Bibelns sista bok (Johannes uppenbarelse = Apokalypsen) som ju talar till oss om ”de yttersta tingen” kan vi läsa om detta (Rolv Vesenlund skrev uttryckligen i norska Verdens Gang efter ett besök i grottan på Pathmos, där Johannes enligt traditionen såg sin syn: ”Her satt altså den aldrende apostelen Johannes, når huletaket delte seg og Gud talte til ham om de siste ting”.

Så här står det

Och det (Vilddjuret) tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Den som har förstånd ska räkna ut viiddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.

Upp. 13: 16-17

Jag ska inte spekulera runt vilddjuret och 666. Det har det gjorts tillräckligt.

Däremot att detta pekar på en identifieringsmodell med ”passet på kroppen”, torde väl vara tydligt för de flesta.

Den grekiska grundtexten har ordet ”epi” för ”på” handen, ”på” pannan. Epi kan ordagrant översättas med ”under huden”

OBS: Bibeln varnar dock för att ta detta märke.

Sven Delblanc skrev i Expressen mot slutet av sin levnad ungefär så här:

Präster och predikanter är ett underligt släkte...

När vi var unga och gick i Bönhusen på möten, var det väl knappast en samling utan att de talade om tecknen i tiden och den yttersta tiden. Men nu, när vi alla kan se dessa tecken, säger de ingenting...

Sara Lidman sa om uppenbarelseboken. ”Det ser ut som om Johannes såg Hiroshima...”

För mig är Bibelns sista bok en samling utsagor (en del lätta att förstå, andra svårare) som är knutna till det stora löftet i Nya testamentet att Jesus skall komma tillbaka.

Malört som förgiftar i 8 kapitlet. Malört heter Tjernobylnik på ryska....

Miljöförstöringen i havet. Där har jag ett uttalande från en forskare vid ett havslaboratorium efter att jag citerat för honom från denna bibeldel. ”Om din Bibel säger detta, så är det vad vi ser i vår forskning.”

Bibeln är inte vilken bok som helst!! Den har historia i förväg. Men framför allt visar den vägen till julens födelsedagsbarn.

Lennart Larsson

Chip att operera/injicera i handen har varit ett tema nyligen i Aftonbladet, Metro, Göteborgsposten och säkerligen flera media. Citerar: ”Det är inte en fråga om utan när det kommer”.

Då jag sedan tidiga år läst en hel del i Bibeln, och även hört predikas från den, känns det som ett svek mot mina medmänniskor, att inte ge en liten kommentar om detta. (Sen har jag predikat själv också. Är en kombination av Evangelist och avdankad ingenjör)

I Bibelns sista bok (Johannes uppenbarelse = Apokalypsen) som ju talar till oss om ”de yttersta tingen” kan vi läsa om detta (Rolv Vesenlund skrev uttryckligen i norska Verdens Gang efter ett besök i grottan på Pathmos, där Johannes enligt traditionen såg sin syn: ”Her satt altså den aldrende apostelen Johannes, når huletaket delte seg og Gud talte til ham om de siste ting”.

Så här står det

Och det (Vilddjuret) tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Den som har förstånd ska räkna ut viiddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.

Upp. 13: 16-17

Jag ska inte spekulera runt vilddjuret och 666. Det har det gjorts tillräckligt.

Däremot att detta pekar på en identifieringsmodell med ”passet på kroppen”, torde väl vara tydligt för de flesta.

Den grekiska grundtexten har ordet ”epi” för ”på” handen, ”på” pannan. Epi kan ordagrant översättas med ”under huden”

OBS: Bibeln varnar dock för att ta detta märke.

Sven Delblanc skrev i Expressen mot slutet av sin levnad ungefär så här:

Präster och predikanter är ett underligt släkte...

När vi var unga och gick i Bönhusen på möten, var det väl knappast en samling utan att de talade om tecknen i tiden och den yttersta tiden. Men nu, när vi alla kan se dessa tecken, säger de ingenting...

Sara Lidman sa om uppenbarelseboken. ”Det ser ut som om Johannes såg Hiroshima...”

För mig är Bibelns sista bok en samling utsagor (en del lätta att förstå, andra svårare) som är knutna till det stora löftet i Nya testamentet att Jesus skall komma tillbaka.

Malört som förgiftar i 8 kapitlet. Malört heter Tjernobylnik på ryska....

Miljöförstöringen i havet. Där har jag ett uttalande från en forskare vid ett havslaboratorium efter att jag citerat för honom från denna bibeldel. ”Om din Bibel säger detta, så är det vad vi ser i vår forskning.”

Bibeln är inte vilken bok som helst!! Den har historia i förväg. Men framför allt visar den vägen till julens födelsedagsbarn.

Lennart Larsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.