2015-12-18 10:39

2015-12-18 10:39

Besynnerligt agerat av Hela Sunne

SUNNE CENTERPARTIET I SUNNE: "Sprider oriktig information"

Jag skriver detta med anledning av vad Hela Sunne skrev i Sunne-Nytt 16/12 om Sunne Turism och Kolsnäsområdet och om det arbete som pågår efter beslut som fattats av Kommunfullmäktige i Sunne.

”Kommunstyrelsen får uppdraget att starta en process som syftar till att bredda eller minska kommunens ägande i bolaget, med syfte att skapa ett finansiellt starkt bolag som möjliggör investeringar för tillväxt. I denna process ska Sunne Turism AB medverka.”

Detta beslut togs i kommunfullmäktige den 26 oktober 2015. Kommunstyrelsen har utsett allmänna utskottet till styrgrupp för detta projekt. Styrgruppens ordförande är Björn O Gillberg, Hela Sunne.

Styrgruppens ordförande Björn O Gillberg och styrgruppen tog beslutet att information ska ske genom projektledare till media och Björn O Gillberg påpekade att det inte skulle pratas försäljning utan bara breddat ägande innan nästa styrgruppsmöte. Detta möte skulle hållas efter ordinarie ¨allmänna utskott¨ den 16 december. Mötet ställdes in på grund av tidsbrist och hålls i dag fredag.

Trots att Hela Sunne-ordföranden Björn O Gillberg har full insyn i processen väljer partiet Hela Sunne att sprida oriktig information till allmänheten via Sunne-Nytt samma dag som styrgruppsmötet ska hållas.

Hela Sunne påstår att Sunne Turism AB vinst 2014 är 800 000 kr. Resultatet/vinsten 2014 var 265 000 kr och Information finns i bolagets bokslut och Sunne Kommuns Årsredovisning 2014. Man kan också gå in och läsa om detta på www.allabolag.se.

Försäljning av udden söder om parken har heller inte varit uppe till diskussion. Alla är överens om att udden och stranden ska bevaras som allmänhetens intresse.

Syftet med processen kring Sunne Turism AB är att Sunne kommun vänder trenden i besöksnäringen och utvecklar Kolsnäs till ett attraktivt område till nytta för både kommunens innevånare och besökare.

Utvecklingen av Slottet efter kommunens försäljning är att det har skapats möjlighet för Sunnes kreativa näringar att arbeta tillsammans och utveckla och stärka attraktionskraften för orten.

Jag har inte hört en enda negativ kommentar om resultatet av Slottets restaurering. Tvärtom känns Sunneborna stolta över den positiva omvandlingen.

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och har gett kommunstyrelsen uppdraget som beskrevs i inledningen. Besynnerligt att styrgruppens ordförande för denna process inte hindrar sitt parti att sprida osanningar.

Ola Persson

Jag skriver detta med anledning av vad Hela Sunne skrev i Sunne-Nytt 16/12 om Sunne Turism och Kolsnäsområdet och om det arbete som pågår efter beslut som fattats av Kommunfullmäktige i Sunne.

”Kommunstyrelsen får uppdraget att starta en process som syftar till att bredda eller minska kommunens ägande i bolaget, med syfte att skapa ett finansiellt starkt bolag som möjliggör investeringar för tillväxt. I denna process ska Sunne Turism AB medverka.”

Detta beslut togs i kommunfullmäktige den 26 oktober 2015. Kommunstyrelsen har utsett allmänna utskottet till styrgrupp för detta projekt. Styrgruppens ordförande är Björn O Gillberg, Hela Sunne.

Styrgruppens ordförande Björn O Gillberg och styrgruppen tog beslutet att information ska ske genom projektledare till media och Björn O Gillberg påpekade att det inte skulle pratas försäljning utan bara breddat ägande innan nästa styrgruppsmöte. Detta möte skulle hållas efter ordinarie ¨allmänna utskott¨ den 16 december. Mötet ställdes in på grund av tidsbrist och hålls i dag fredag.

Trots att Hela Sunne-ordföranden Björn O Gillberg har full insyn i processen väljer partiet Hela Sunne att sprida oriktig information till allmänheten via Sunne-Nytt samma dag som styrgruppsmötet ska hållas.

Hela Sunne påstår att Sunne Turism AB vinst 2014 är 800 000 kr. Resultatet/vinsten 2014 var 265 000 kr och Information finns i bolagets bokslut och Sunne Kommuns Årsredovisning 2014. Man kan också gå in och läsa om detta på www.allabolag.se.

Försäljning av udden söder om parken har heller inte varit uppe till diskussion. Alla är överens om att udden och stranden ska bevaras som allmänhetens intresse.

Syftet med processen kring Sunne Turism AB är att Sunne kommun vänder trenden i besöksnäringen och utvecklar Kolsnäs till ett attraktivt område till nytta för både kommunens innevånare och besökare.

Utvecklingen av Slottet efter kommunens försäljning är att det har skapats möjlighet för Sunnes kreativa näringar att arbeta tillsammans och utveckla och stärka attraktionskraften för orten.

Jag har inte hört en enda negativ kommentar om resultatet av Slottets restaurering. Tvärtom känns Sunneborna stolta över den positiva omvandlingen.

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och har gett kommunstyrelsen uppdraget som beskrevs i inledningen. Besynnerligt att styrgruppens ordförande för denna process inte hindrar sitt parti att sprida osanningar.

Ola Persson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.